XML woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
XML woordenboek
Home | Sitemap | Zoektips |

XML

AI-Standaard

 • Application Identifier Standard
EDI-begrip. Wereldwijde EAN128-symbooltechniek waarmee aanvullende productgegevens gecodeerd kunnen worden.

ANSI X

Amerikaanse standaard voor formaat voor EDI.

ANSI X9

Een bundeling protocollen die door banken en andere financiële instellingen is ontwikkeld om transacties te beveiligen.

BPEL

 • Business Process Execution Language
Een op XML-gebasseerde taal voor de formele specificatie van zakelijke processen en zakelijke interactie protocollen. BPEL breidt de Web Services interactie model uit en maakt het geschikt voor ondersteuning van zakelijke transacties. Het is een resultaat van een samenwerkingsverband tussen IBM, BEA en Microsoft voor het ontwikkelen van een universeel ondersteund process-afhankelijke taal.

Bpel-engines

 • Orchestration engines
Programma die in staat is om Bpel-programma's te verwerken. Deze engines zijn in staat om duizenden instanties van hetzelfde programma te draaien. Een instantie van het Bpel-programma 'betaal-facturen' is bijvoorbeeld het betalen van factuur 1234.

BPSS

 • Business Process Specification Schemas
Een schema dat bedrijven in staat stelt om hun Business Processen uniform te definiëren. Het doel is een brug te slaan tussen eBusiness process modelling en de specificatie van eBusiness software componenten. Het biedt een standaard raamwerk waar business systemen geconfigureerd kunnen worden. Het is gebaseerd op het metamodel achter UMM. Het specificatie schema ondersteunt de specificatie van Business Transacties en de choreografie van Business Transacties naar Business Collaborations. Elke Business Transactie kan geļæ½mplementeerd worden waarbij gebruik gemaakt wordt van een van de vele standaards. Het schema is beschikbaar als een XML Schema en Unified Modelling Language (UML) beschrijving van het schema.

CALS

 • Computer-Aided Acquisition and Logistics Support for technical information and EDI for business information
Amerikaans initiatief van het ministerie van Defensie. Vanaf medio 1994 werd deze afkorting door dit ministerie gebruikt voor 'Continuous Acquisition and Life-cycle Support'. CALS ondersteunt technische en commerciële informatie-uitwisseling.

CML

 • Chemical Markup Language
Branche-specifieke versie van XML.

DTD

 • Document Type Definition
Een document waarin de structuur van een XML-document is bschreven. De DTD bestaat uit een lijst met definities van de gebruikte codes (metatags) binnen een bijbehorend XML-document.

RDF

 • Resource Description Framework
Een standaard voor het beschrijven van web resources (bronnen) van de W3C (World Wide Web Consortium), zoals de titel, auteur, datum van de laatste wijziging, inhoud en copyright informatie van een web pagina. RDF levert een raamwerk voor data en een syntax waarmee onafhankelijke partijen informatie kan uitwisselen en het gebruiken. RDF is ontwikkeld om het door computers te kunnen lezen en begrepen, maar niet om het voor de mens duidelijk te maken. RDF beschrijft de inhoud en waardering van plaatjes en de inhoud voor de zoekmachines. De RDF-standaard is een aanbeveling van W3C.
RDF-code onder XML.
RDF-code onder XML.

RDF container

 • Resource Description Framework container
Onderdeel van RDF voor het beschrijven van een groep dingen, bijvoorbeeld om een lijst van schrijvers van een boek of een aantal leden van een band te beschrijven.
RDF-container met de beschrijving van het ICT Woordenboek.
RDF-container met de beschrijving van het ICT Woordenboek.

SAX

 • Simple API for XML
De SAX wordt veel gbruikt voor het parsen van XML-documenten. Het is een event-gebaseerde API (Application Programming Interface), wat betekent dat de parser specifieke functies aanroept als hij een bepaalde trigger herkent in de eventstroom (gebeurtenissen).
De SAX-API wordt niet beheerd door een officieel standaardisatieorgaan. In plaats daarvan werd het opgezet door een groep programmeurs op de XML-DEV-mailinglijst, waarvan velen al hun eigen XML-parsers hadden geļæ½mplementeerd zonder een standaard API. SAX werkt op basis van een aantal event hooks die via PHP worden doorgegeven.

SDM

 • Microsoft System Definition Model
Voor een Windows-applicatie worden alle componenten met hun afhankelijkheden opgesomd (in XML). Zowel bij deployment als bij foutbeheer geeft dit nuttige informatie. Het staat los van de MSI-installatiebestand, want SDM helpt bijvoorbeeld om de minimale systeemvereisten qua patchniveau en poorten te definiëren.

SGF

 • Structured Graph Format
Een applicatie van XML (Extensible Markup Language), die wordt gebruikt voor het beschrijven van een website zodat de pagina's en de inhoud benaderd kan worden in een formulier. Door gebruik te maken van SGF kan een website samengesteld worden als een gestrucureerde grafiek, welke een set van nodes en links heeft dat met de browser interactief kan worden met de site. Een typisch voorbeeld van een SGF-bestand is een beschrijving van een site naar de browser in de vorm van een site map (overzichtpagina), welke dynamisch wordt gecreëerd wanneer de gebruiker hier een verzoek voor in dient. Indien de structuur van de site verandert, de overzichtspagina in de browser zal ook veranderen, zonder tussenkomst van een programmeur. Om de SGF effectief te kunnen gebruiken, moet de browser een ander client-applicatie gebruiken, zoals een SFViewer en SGMapper. De client-applicatie creeert de grafische interface dat de gebruiker in staat stelt om te navigeren in de site afhankelijk van de geselecteerde criteria.

SI-AC

 • Solution Installation for Autonomic Computing
 • Solution Installation Schema
Voor een applicatie worden alle componenten met hun afhankelijkheden opgesomd in een XML-bestand. Zowel bij deployment als bij foutbeheer geeft dit nuttige informatie. SI-AC is specifiek voor meerder platformen, waaronder Unix-achtige applicaties en andere XML-modellen. De standaard is aangemeld bij W3C en wordt ondersteund door bedrijven als IBM, InstallShield, Novell en ZeroG Software.

SpeechML

Een op XML gebaseerde taal om spraakherkenning via internet mogelijk te maken. XML (Extensible Markup Language) is de metataal zoals die door het World Wide Web Consortium is voorgesteld. In de voorstellen zijn ook richtlijnen voor spraakherkenning opgenomen. Met SpeechML hoopt IBM een standaard te creëren voor website-ontwikkelaars zodat via spraak over het web kan worden gesurft. Hiermee wordt het dan gemakkelijker om bijvoorbeeld vanuit de auto of via mobiele telefoons het net op te gaan.

SQLXML

XML-technologie waarmee een XML-document gemaakt kan worden vanuit gegevens in een SQL-database, en waarbij dat document via HTTP beschikbaar wordt gesteld.

Taxonomie

Het woordenboek van de XBRL (Extensible Business Reporting Language) en beschrijft alle belangrijke gegevenselementen uit het jaarrekeningrecht, belasting- en statiekwetgeving.

WUS

 • Web Services met UDDI en SOAP
Standaard voor messaging, waarbij gebruik wordt van SOAP als berichtenprotocol.

XForms

Een toekomstige versie van HTML-formulieren, gebasseerd op XML en XHTML. Het verschil tussen HTML formulieren en XForms is dat XForms de data definitie en data weergave uit elkaar haalt. Dit levert een meer apparaatonafhankelijk gebruikers invoer op.

XML

 • Extended Markup Language
Een metataal die geleidelijk HTML moet vervangen, en die als uitgebreide subset van SGML toch zo dicht bij de oorsprong staat dat het bijvoorbeeld mogelijk wordt om er een industriewijde DTD voor te schrijven. XML biedt eigenlijk het beste van twee werelden. Enerzijds kunnen gewone stervelingen ermee overweg omdat ze geen DTD hoeven te coderen. De browsers zullen zelf een standaard-DTD aan boord hebben waarmee een XML-document gelezen zal kunnen worden, op voorwaarde dat de auteur zich netjes aan alle regeltjes houdt die gelden voor het schrijven van een XML-document. Anderzijds kunnen professionele gebruikers DTD's ontwikkelen voor XML, waarmee ze op branche-niveau of zelfs op bedrijfsniveau XML-documenten kunnen definiëren die toch leesbaar zullen zijn op een gewone webbrowser. Overigens moet die webbrowser wel XML-documenten kunnen lezen. Het grootste voordeel van XML bestaat erin dat binnen het document Java applets direct kunnen worden opgestart zonder dat eerst een trukendoos moet worden geopend. Dat betekent ook snelheidswinst, omdat het applet niet eerst moet worden binnengehaald vooraleer het kan opstarten; XML laat toe de lijnen code als een stroom te interpreteren waardoor de applet eerder begint te werken. Daarmee maakt XML het veel praktischer om bijvoorbeeld aan videoconferencing te doen over een trage verbinding.
Hello World in XML.
Hello World in XML.

XML Query

 • Xquery
XML-technologie om gegevens op te vragen uit XML-documenten. Met XQuery maak je op basis van een of meerdere gegevensbronnen een nieuw XML-document of een XML-fragment. Deze bronnen kunnen gewone XML-bestanden zijn, maar ook virtuele XML-documenten uit andere typen gegevensbronnen.

XML Schema

Een belangrijk hulpmiddel voor het beschrijven van data structuren. Schema's zijn betere document beschrijvingen dan DTD door het leveren van verhoudingen tussen documenten en data typen. XML-Schema's beschrijven een standaard methode om de structuur en regels van documenten te beschrijven op dezelfde manier als een DTD. XML-Schema zijn ontwikkeld door de W3C met de bedoeling om DTD te vervangen.

XML-RPC-API

 • XML Remote Procedure Call Application Programming Interface
Dit protocol maakt het mogelijk om - over het HTTP-protocol - met een programma te communiceren en deze programma's op afstand te besturen. XML is belangrijk omdat het een formele notatie van opdrachten in ASCII is. RPC betekent dat het programma de XML-o

XMLDOM

 • XML Document Object Model
XML beschrijft de verzameling van data objects, genaamd XML documenten. XMLDOM zorgt ervoor dat de programmeur de documenten kan manipuleren door gebruik te maken van code op webpagina's of in applicaties. Het nesten (in elkaar passen) van tags creëert een boomstructuur die het bewerken van deze documenten veel eenvoudiger maakt.

XPath

 • XML Path Language
Een set van syntax regels (taalregels) van een XML-document. XPath is een belangrijk onderdeel van de W3C XSL-standaard.

XPointer

XPointer is een beschrijvingstaal voor de locatie van data binnen een XML-document, gebaseerd op eigenschappen zoals de exacte locatie binnen het document, het aantal karakters en de eigenschappen van de attributen. Een XPointer bestaat uit een beschrijving die achter het teken # in een URL komt. Het is mogelijk om XPointer alleen te gebruiken, of te combineren met een andere beschrijvingstaal van de locatie van data binnen een XML document. Binnen de HTML zorgt het #-teken voor het koppelen van een bookmark binnen een document. XPointer maakt het mogelijk om te koppelen aan specifieke data. Hiermee is het mogelijk dat er een koppeling wordt gemaakt naar de volgende samenvoeging van een woord, zin of een volgorde van tekens binnen een XML-document.

XQL

Een door de W3C aangenomen standaard voor XML. XQL is een specificatie waardoor (in analogie met SQL databases) de diverse XML gegevens gemakkelijker doorzocht kunnen worden. XQL is dus in de eerste plaats bestemd voor programmeurs en is in feite niets meer dan een serie nieuwe extensies op de Extensible Style Language (XSL).

XQuery

Een set van syntax regels (taalregels) voor het verkrijgen van informatie uit een XML-document. XQuery is ontwikkeld door W3C.

XSD

 • XML Schema Definition
Een belangrijk hulpmiddel voor het beschrijven van data structuren. Schema's zijn betere document beschrijvingen dan DTD door het leveren van verhoudingen tussen documenten en data typen. XML-Schema's beschrijven een standaard methode om de structuur en regels van documenten te beschrijven op dezelfde manier als een DTD. XML-Schema zijn ontwikkeld door de W3C met de bedoeling om DTD te vervangen.

XSL

 • eXtensible Stylesheet Language
XSL zet bestanden die zijn opgemaakt in eXtensible Markup Language om in een XSL-stylesheet. XML is een uitbreiding op HTML, de opmaaktaal voor webpagina's, waarmee allerlei extra's aan een homepage kunnen worden toegevoegd. Het bestandsformaat wordt ondersteund vanaf Microsoft Internet Explorer 4.0.

XSL-FO

 • XSL-Formatting Objects
Een XML-taal voor het indelen (formatting) van XML documenten. Het is onderdeel van XSL, welke is ontwikkeld door W3C.

XSLT

 • XSL Transformations
 • Extensible Stylesheet Language Transformations.
XSLT wordt aanbevolen door het World Wide Web Consortium (W3C). XSLT kan worden gezien als een uitbreiding op de XSL (Extensible Stylesheet Language). XSL is een beschrijvingstaal van een XML document. XSLT beschrijft hoe het XML document zou worden georganiseerd in een andere datastructuur.

XUL

Een Gecko-technologie gebaseerd op XML. Hiermee kan gebruik worden gemaakt van zogenaamde skins om het uiterlijk van een browser aan te passen.