computerwoorden.nl
Nederlands Computerwoordenboek
Home | Blog
Wordt vaak gebruikt om een afkorting te verkleinen door een driemaal een letter aan te duiden. Voorbeelden zijn W3C (WWWC) en 3VO (VVVO).

Verwijder dit woord van de printlijst