computerwoorden.nl
Nederlands Computerwoordenboek
Home | Blog
FTP-server met kopieën van bestanden die ook op andere FTP-servers staan. Mirror sites worden gebruikt wanneer een FTP-site zo populair is dat door de zware belasting niet iedere gebruiker geholpen kan worden. De gebruiker heeft met een mirror site een alternatieve manier om het bestand van zijn keuze alsnog te kunnen downloaden. Bovendien kan een mirror site dichter bij Nederland gelokaliseerd zijn waardoor het overhalen van bestanden sneller gaat dan bij de originele FTP-servers.

Verwijder dit woord van de printlijst