computerwoorden.nl
Nederlands Computerwoordenboek
Home | Blog
Een programma voortvloeiend uit het ASCI-project, dat naast het streven, nieuwe kennis over de kennis van wapens en de invloed van elektromagnetische straling op de atoomkoppen in te winnen, vooral probeert om de uitwerking van natuurrampen zoals aardbevingen en branden op het voorhanden atoomwapenarsenaal te voorspellen. Hiervoor worden in het kader van het bij het ASCI-project behorende PathForward-programma supercomputers en simulatietechnieken ontwikkeld. Aan dit ambitieuze plan nemen drie grote instituten deel: Lawrence Livermore National Laboratories (LLNL), Los Alamos National Laboratories (LANL) en Sandia National Laboratories (SNL). Op ieder van de genoemde plaatsen kunnen de wetenschappers over grote en snelle computers beschikken.

Verwijder dit woord van de printlijst