computerwoorden.nl
Nederlands Computerwoordenboek
Home | Blog
Robot in een VRML-wereld. Zo kunnen HubBots gebruikt worden als gids, om antwoorden te geven en/of spelletjes te spelen. Ontwerpers van VRML-omgevingen kunnen deze robots gebruiken om bijvoorbeeld bezoekers welkom te heten. Je moet je daarbij voorstellen dat een dergelijke robot zich manifesteert als een object in deze wereld, in ons voorbeeld als gastvrouw.

Verwijder dit woord van de printlijst