computerwoorden.nl
Nederlands Computerwoordenboek
Home | Blog
Maakt het mogelijk om meerdere documenten tegelijk open te hebben staan. Windows-applicatie met een of meer vensters binnen een hoofdvenster (bijvoorbeeld Word).

Verwijder dit woord van de printlijst