computerwoorden.nl
Nederlands Computerwoordenboek
Home | Blog
De ruimte waarbinnen een afbeelding wordt geplaatst. Een afbeeldingsvak kan van grootte worden veranderd of worden verplaatst.

Een afbeeldingsvak in Microsoft Word heeft veel eigenschappen.

Een afbeeldingsvak in Microsoft Word heeft veel eigenschappen.

Verwijder dit woord van de printlijst