computerwoorden.nl
Nederlands Computerwoordenboek
Home | Blog
Een wetenschappelijk vakgebied waarin men tracht de menselijke manier van handelen en denken na te laten bootsen door computerprogramma's. Doel van AI is kenmerken van menselijke intelligentie aan te brengen in computersystemen, zoals leren, redeneren, taal begrijpen en het vermogen om problemen op te lossen. Grootste problemen hierbij zijn creatief denken en het leerproces. De Nederlandse aanduiding is 'kunstmatige intelligentie'.

Een sci-film waarin een robot ook gevoel heeft.

Een sci-film waarin een robot ook gevoel heeft.

Verwijder dit woord van de printlijst