computerwoorden.nl
Nederlands Computerwoordenboek
Home | Blog
Een kleurmodel waarin de kleurwaarden van de basiskleuren zijn gebaseerd op vastgestelde standaarden in plaats van op de kleurkarakteristieken van een bepaald apparaat. Lab is bijvoorbeeld een apparaatonafhankelijk kleurmodel, aangezien Lab-waarden constant blijven, zelfs als een bestand naar een ander apparaat wordt verplaatst.

Kleurmodel LAB.

Kleurmodel LAB.

Verwijder dit woord van de printlijst