computerwoorden.nl
Nederlands Computerwoordenboek
Home | Blog
Het bestand met de instellingen van de ICA (Independent Client Architecture), protocol van Citrix. Door per type gebruiker de intellingen te configureren, wordt gegarandeerd dat binnen de Citrix-omgeving wildgroei aan gebruikersomgeving ontstaat voorkomen.

Verwijder dit woord van de printlijst