computerwoorden.nl
Nederlands Computerwoordenboek
Home | Blog
Een webportaal met gepersonaliseerde overheidsinformatie. De overheid wil iedere burger een PIP geven. Met de PIP moeten burgers en bedrijven die informatie van de overheden krijgen die voor hen interessant is. Pesonalisatie vindt plaats op basis van de locatie, thema's en eigen voorkeuren. De PIP biedt via rss-feeds gepersonaliseerd nieuws van overheden, eventueel ook via e-mail te ontvangen. Daarnaast bevat het een agendafunctie voor afspraken met instanties voor het inleveren van formulieren. De PIP, bereikbaar via Mijn-overhei.nl, gebruikt voor het uitwisselen van persoonsgegevens, DigiD, voor identificatie en de zoekdienst van Overheid.nl.

Verwijder dit woord van de printlijst