computerwoorden.nl
Nederlands Computerwoordenboek
Home | Blog
Bij deze methode worden kleuren niet langs de zijden van een polygoon geïnterpoleerd (zoals bij Gouraud Weergave), maar wordt er gebruikt gemaakt van de zogeheten normaalvector, een lijn loodrecht op het te tekenen vlak. Hoewel deze methode de mooiste resultaten oplevert, is ze te rekenintensief om op korte termijn in een 3D-kaart te worden toegepast. Programma's om 3D-beelden te maken hanteren deze methode wel, zij het softwarematig. Met dergeljke software duurt het maken van een 3D-afbeelding overigens vrij lang. De kwaliteit van Phong Weergave wordt benaderd door middel van goed gekozen texturen.

Verwijder dit woord van de printlijst