computerwoorden.nl
Nederlands Computerwoordenboek
Home | Blog
Klein DTP pakket. Vooral voor de minder professionele gebruiker een aardig pakket voor het maken van aanplakbiljetten en advertenties.

Verwijder dit woord van de printlijst