computerwoorden.nl
Nederlands Computerwoordenboek
Home | Blog
Een opeenvolging van directory- of mapnamen die de locatie van een bestand of map in de directorystructuur aangeeft. Elke mapnaam en bestandsnaam in het pad (behalve de eerste) moet worden voorafgegaan door een backslash (\). Als u bijvoorbeeld het pad wilt opgeven van het bestand Leesmij.wri in de map Windows op station C, typt u c:\windows\readme.wri.

Verwijder dit woord van de printlijst