computerwoorden.nl
Nederlands Computerwoordenboek
Home | Blog
Letterlijk: leverancier. Vanaf het moment dat het Internet voor niet-universitaire gebruikers toegankelijk werd gemaakt, zijn er service providers die tegen betaling toegang tot het Internet verlenen aan particulieren. Dit gebeurt via een computer die beheerd wordt door de service provider en als server dient en waarop kan worden ingebeld. Deze service providers leveren toegang, maar leveren via een meer of minder uitgebreide homepage ook allerlei producten en diensten die het Internet voor de gebruiker meer kwaliteit kunnen geven.Acces providers leggen zich toe op toegang tot het Internet zonder meer. Access providers gaan er vanuit, dat ervaren internet-gebruikers weinig service nodig hebben om hun weg te vinden op het net. Content providers leveren geen toegang tot het Internet, maar leggen zich toe op het leveren van informatie via het Internet. Dit zijn ook wel de electronische uitgevers. De schrijfwijze is gestandaardiseerd, zodat het wereldwijd mogelijk is locaties te benoemen en terug te vinden.

Verwijder dit woord van de printlijst