computerwoorden.nl
Nederlands Computerwoordenboek
Home | Blog
Onderdeel van een programma. Een module lost een welomschreven deel van het probleem op.

Verwijder dit woord van de printlijst