computerwoorden.nl
Nederlands Computerwoordenboek
Home | Blog
Houdt in dat de voedingsspanning van het systeem, de ventilatorsnelheid en de temperatuur in de gaten worden gehouden en de systeemhardware op specifieke fouten wordt gecontroleerd. Wanneer de systeembeheersoftware of -firmware dergelijke fouten detecteert, kan dit verschillende actieplannen tot gevolg hebben. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld als de software tijdelijke spanningsfluctuaties detecteert, worden alleen waarschuwingen gegeven. In andere gevallen, bijvoorbeeld als de software een defecte ventilator opmerkt, waarschuwt de software niet alleen de systeembeheerder maar wordt ook de koelingscapaciteit aan andere ventilatoren in de box overgedragen.

Verwijder dit woord van de printlijst