computerwoorden.nl
Nederlands Computerwoordenboek
Home | Blog
Een macro is een instelling in een programma die met een bepaalde toets of toetsencombinatie een hele reeks instructies kan uitvoeren. U kunt bijvoorbeeld macro's maken voor brieven: activeer de macro, en deze genereert uw naam en adres, de actuele datum, de juiste opmaak, het juiste lettertype enzovoort in een nieuw of bestaand document.

Verwijder dit woord van de printlijst