computerwoorden.nl
Nederlands Computerwoordenboek
Home | Blog
Programma op je eigen pc dat automatisch de host belt en post en/of nieuws ophaalt. Bekende mailerprogramma's voor Fido zijn FrontDoor, Binkley en Dutchie. Voor de communicatie tussen DOS en Unix wordt Waffle veel gebruikt. Binnen Windows wordt vaak Outlook Express of Outlook gebruikt.

Verwijder dit woord van de printlijst