Webdesign woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Webdesign woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Webdesign

Harde link

Een link (webadres naar een website), waarin direct verwezen wordt naar een website (zonder referal code). De bezoeker die op een harde link klikt zal direct de startpagina of landings page van de betreffende website zien.

Heading

 • Header tags
Binnen de opmaak van een site zijn er een aantal header tags beschikbaar voor de verschillende hoofdstukken. H1 staat voor de belangrijkste kopregel (Kop 1), terwijl H6 voor de minst belangrijkste kopregel. Headers zijn er om structuur aan te brengen binnen webpagina's. De opmaak van de headers kan worden verzorgd door gebruik te maken van een CSS-bestand (Cascade Style Sheet). Zoekmachines hechten veel waarde aan de headings, vooral de H1 en H2.

Hit

HTTP request. In de context van het internet verwijst een hit naar een HTML-dokument op een server.

Hit

Op veel websites wordt met behulp van Internet Counters bijgehouden wanneer er een bezoeker op de homepage komt. Hieraan kan de maker van een homepage zien hoe vaak zijn pagina benaderd is.

Host

 • Webhoster
Bedrijf dat ruimte op één of meerdere servers biedt om websites van andere partijen (bedrijven en/of particulieren) op te slaan. De hoster zorgt over voor het beheer van de website, zoals het backuppen en het up-to-date houden van de serversoftware. Ook neemt de hoster de registratie en aanvraag van domeinnamen vaak voor zijn rekening (uiteraard tegen een bepaalde vergoeding). De hoster verzorgt echter niet de bouw en beheer van de website zelf, dit wordt door de klant zelf verzorgd.
De webhoster die de pagina's van Computerwoorden.nl host.
De webhoster die de pagina's van Computerwoorden.nl host.

Hosting

 • Website hosting
 • Domain hosting
Het onderbrengen van een website bij een Internet-dienstenleverancier (ISP), door gebruik te maken van een ruimte op één van de servers van de dienstenleverancier, die permanent met het internet is verbonden.

Hotlinking

Het vertonen van een plaatje of object van een andere website op de website. Meestal zal degene die de link plaats niet de bron vermelden. Het nadeel van hotlinking voor de eigenaar van het object/plaatje, dat hij wel het dataverkeer voor zijn rekening heeft, maar daarvoor geen bezoeker (en dus vaak geen inkomsten) voor terug krijgt. Webmasters proberen vaak hotlinking te voorkomen door bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat de externe websites alleen maar banners of een melding in beeld krijgt in plaats van het plaatje/object die zij verwachten. Ook wordt vaak de plaatjes/objecten voorzien van tekst/watermerken om hotlinking te voorkomen.
Een bezoeker die de avatar haalde van Computerwoorden.nl krijgt nu een banner van de site te zien.
Een bezoeker die de avatar haalde van Computerwoorden.nl krijgt nu een banner van de site te zien.
Mycom (computerwinkel) plaatst een watermerk ter voorkoming van hotlinking.
Mycom (computerwinkel) plaatst een watermerk ter voorkoming van hotlinking.

Housing

Het onderbrengen van een website bij een internet-dienstenleverancier (ISP), door gebruik te maken van een dedicated server van de dienstenleverancier, die permanent met het Internet is verbonden.

HTML

 • Hyper Text Markup Language
Dit formaat maakt het met name mogelijk documenten te maken met verwijzingen, via Hyperlinks, naar weer andere documenten, ongeacht op welke op het netwerk aangesloten computer deze documenten zich bevinden. HTML-bestanden zijn eenvoudige ASCII-tekstbestanden waarin markeringen zijn opgenomen die opmaak en hypertekstkoppelingen aangeven. HTML is een zogenaamde onderscheidingstaal. Het gaat hierbij om een taal die met behulp van SGML wordt gedefinieerd. Het heeft de taak de bestanddelen van een document te beschrijven. HTML bevat opdrachten voor het markeren van documentelementen, zoals kopteksten, tekstgedeeltes, lijsten, tabellen of grafische referenties,uitgaande van een hiërarchische deling.
Hello World in HTML.
Hello World in HTML.

HTML Afbeeldingstypen

Op het Internet is het van belang dat je het goede afbeeldingstype kiest voor elk plaatje dat je laat zien op een pagina. Hieronder zijn de twee meest voorkomende typen besproken met hun voor- en nadelen en waar je ze het best voor kan gebruiken:

Type Kenmerken

 • GIF
  het Graphics Interchange Format is een compressie-standaard voor afbeeldingen die onder andere gebaseerd is op grote vlakken met dezelfde kleur en maximaal 256 kleuren. Dit type is dus zeer geschikt voor afbeeldingen met grote vlakken en weinig kleuren, zoals logo's.
 • JPG
  de Joint Photographic Experts Group heeft een compressie-standaard ontwikkeld voor foto's. Dit type is dus uitstekend te gebruiken voor afbeeldingen zonder regelmatige vlakken en met veel kleuren (standaard 16,7 miljoen). In tegenstelling tot het GIF-type is dit een compressiemethode waarbij informatie verloren gaat. Bij foto's is dit nauwelijks te zien, bij afbeeldingen met vlakken is dit echter vooral bij de randen juist zeer goed te zien, zeker bij een hoge compressie (die compressie-verhouding is in te stellen).

Tip:
Gebruik bij het ontwerpen van grafische afbeeldingen alleen kleuren die als r-, g- en b-waarde één van de volgende waarden hebben: hexadecimaal: 00, 33, 66, 99, CC of FF; dat is decimaal: 0, 51, 102, 153, 204 of 255. Deze kleuren worden namelijk 'solide' weergegeven op een 256-kleurenscherm. De technische uitleg hiervoor staat hieronder:
Een kleur is opgebouwd uit een hoeveelheid rood, geel (of groen) en blauw. Een kleur kan daarom beschreven worden met een rgb-waarden. Deze r-, g- en b-waarde kunnen waarden hebben van 0 tot en met 255 (dus 256 mogelijkheden). Hiermee kan je dus 16,7 miljoen (256 x 256 x 256 = 16.777.216) kleuren maken. Als je een 256-kleurenscherm hebt, dan neemt de computer de dichtstbijzijnde kleur en zet er een paar puntjes van een andere kleur doorheen zodat de kleur op het scherm lijkt op de oorspronkelijke kleur. Dit ziet er echter niet mooi uit. Als Windows ingesteld staat op 256 kleuren, dan neemt Windows daar een paar kleuren van in beslag om de windows-schermpjes te kleuren. Dit betekent dat er nog maar 216 kleuren vrij zijn. Dit zijn dus de kleuren die solide (dat wil zeggen, zonder die extra puntjes erdoorheen) weergegeven worden. Dit zijn de kleuren die als r-, g- en b-waarde alleen één van de volgende waarden hebben: hexadecimaal: 00, 33, 66, 99, CC of FF; dat is decimaal: 0, 51, 102, 153, 204 of 255. Voor elke r-, g- en b-waarde heb je dus zes verschillende mogelijkheden. Op deze manier kan je dus 6 x 6 x 6 = 216 verschillende kleuren maken!

HTML Design Check

De HTML Check is vrij oppervlakkig. Terwijl het toch een vrij belangrijke functie is. Want wat heb je aan een snelle pagina, die overal geïndexeerd is maar vol zit met HTML-fouten? Het is daarom jammer dat er geen mogelijkheden zijn om in te stellen wat je getest wilt hebben en welke HTML-standaard gehanteerd dient te worden.

HTML Standaard pagina

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>
Titel
</TITLE>
<CENTER>
<H1>
Hoofdstuk 1
</H1>
</CENTER>
</HEAD>
<BODY>
<P>
Tekst paragraaf 1
</P>
<P>
Tekst paragraaf 2
</P>
</BODY>
</HTML>

HTML Tekens
Accenttekens

Accenttekens kunnen gewoon in het HTML-bestand gezet worden, maar dit garandeert niet dat die accenttekens er hetzelfde uitzien op andere computersystemen, zoals Apple of UNIX.
Er is een aantal mogelijkheden om ervoor te zorgen dat accenttekens altijd goed zijn:
 • Aangeven welke tekenset het document gebruikt. Dit kan met <META HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html; CHARSET=......">.
 • Een html-code invoegen:
  • met behulp van een nummer uit de ANSI-tabel
  • met behulp van een beschrijving

HTML Tekens
Ansi-tabel

Dit is de html-code: &#xxx; is het teken met ANSI-code xxx (bijvoorbeeld &#233; is é.
ANSI-tabel voor de speciale tekens.
ANSI-tabel voor de speciale tekens.

HTML Tekens
Beschrijving

Accenttekens kunnen ook samengesteld worden uit de letter waar het accent op moet komen en de (Engelse) naam van het accent erachter.
Mogelijkheden.
Mogelijkheden.

HTML Tekens
Speciale tekens

Speciale tekens:
Gewone teksten weergeven op een pagina levert geen problemen op. Het wordt wat moeilijker om bijvoorbeeld < en > weer te geven omdat die geïnterpreteerd worden door de browser. Omdat meerdere spaties achter elkaar en spaties aan het begin van een regel altijd genegeerd worden, kan je een no-break-spatie invoegen. Die wordt niet genegeerd zodat er wel een spatie komt.

HTML Tekens
Accenttekens

Accenttekens kunnen gewoon in het HTML-bestand gezet worden, maar dit garandeert niet dat die accenttekens er hetzelfde uitzien op andere computersystemen, zoals Apple of UNIX.
Er is een aantal mogelijkheden om ervoor te zorgen dat accenttekens altijd goed zijn:
 • Aangeven welke tekenset het document gebruikt. Dit kan met <META HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html; CHARSET=......">.
 • Een html-code invoegen:
  • met behulp van een nummer uit de ANSI-tabel
  • met behulp van een beschrijving

HTML versie 3.0 codes

Deze versie van HTML is nooit officieel erkend. De grote jongens (Netscape en Microsoft) wilden er niet aan. Je kunt het beschouwen als een tussendoortje, in afwachting van versie 3.2, die in januari 1997 is erkend.

HTML versie 3.2 codes

Dit is de versie die het meest gebruikt wordt. Werd tot standaard verheven in januari 1997.

HTML versie 4.0 codes

Versie 4.0 van HTML is vastgesteld op 18 december 1997 door het World Wide Web Consortium. Plaats in HTML versie 4.0 bestanden altijd even het volgende: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">Http request

Een verzoek van een browser voor een HTML bestand. Di kan een grafisch bestand zijn waarnaar verwezen wordt in het HTML bestand of een ander bestand.

HttpOnly cookies

HttpOnly cookies is een mechanisme dat door Microsoft voor Internet Explorer 6 Service Pack 1 werd ontwikkeld. In het geval dat de webontwikkelaar instelt dat een cookie, bijvoorbeeld een session cookie, HttpOnly is, zal de browser alleen die cookie gebruiken bij het versturen van HTTP requests, en niet als er scripts aan de kant van de client dit vragen.

HTTPS

 • SHTTP
Protocol voor versleutelde HTTP overdracht, gericht op de beveiliging van gegevens. De S staat voor Secure. De beveiliging is meestal in de vorm van RSA-ecnryptie (SSL = Secure Socket Layer).

Hyperlink

Een koppeling in een webpagina naar een ander document of ander deel van hetzelfde document. Dit kan een plaatje zijn, maar ook tekst kan als hyperlink dienen.

Hypermedia

Als hypertekst, maar uitgebreid met stilstaande of bewegende beelden en geluid.

Hypertext Link

 • Link
Een verwijzing op een webpagina naar een andere webpagina..