Toetsenbord woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Toetsenbord woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Toetsenbord

Scan Code

Code die het toetsenbord afgeeft als er een toets wordt ingedrukt. Deze code wordt door een programma vertaald naar ASCII-codes. Elke toets op het toetsenbord heeft zijn unieke scancode. Op deze manier is het ook mogelijk om onderscheid te maken tussen bijvoorbeeld de normale +- toets en de grijze +- toets. Afhankelijk van de ingedrukte toets genereert de processor een scancode. Elke toets heeft twee scancodes, een voor wanneer de toets wordt ingedrukt, de ander voor het loslaten van de toets. De processor slaat de code in de eigen geheugenbuffer van het toetsenbord op. Daarna stuurt de processor een interruptsignaal via de toetsenbordkabel om de hoofdprocessor mee te delen dat er een scancode op verwerking wacht. Zo'n interrupt eist de onmiddellijke aandacht van de hoofdprocessor op.

Scan-matrix

Een matrix van gekruiste bedrading. In een toetsenbord bevinden zich op de kruispunten kleine schakelaars, die bij het indrukken van de bijbehorende toets op de matrix op het kruispunt kortsluiten. Zo wordt bepaald welke toets is ingedrukt. Via een tablet activeert de controller de draden na elkaar, zodat de positie van de lus via impulsen kan worden bepaald.
Voorbeeld van een scan-matrix van een toetsenbord.
Voorbeeld van een scan-matrix van een toetsenbord.

Scroll lock

Toets op het toetsenbord die wisselen mogelijk maakt tussen wel of niet rollen van het beeldscherm. Als Scroll lock aan staat, dan zal het beeld stil blijven staan als het onder aan het scherm is.

Scrollen

Scrollen is het met de muis of de pijltjestoetsen naar beneden 'rollen' van het scherm. Dat hoeft trouwens niet per se in verticale richting te zijn, horizontaal scrollen kan ook. In Windows heb je daarvoor scrollbars. Dit scrollen is met de toets Scroll Lock te be�nvloeden.

Shifttoets

Toets voor het intoetsen van grote letters. Indien Caps lock aan staat, zorgt shift dat de grote letters weer kleine letters worden. Tevens is met shift het bovenste teken van een toets te bereiken.

Shortcut key

  • Sneltoets
Toetsencombinatie om een bepaalde opdracht uit te voeren zonder muis en menu te gebruiken. Werkt vaak het snelst, bijvoorbeeld Alt-F4 om een Windows-programma af te sluiten.

Single Touch Pad

Een reeks extra bedieningselementen aan de linkerzijde van een Office-toetsenbord (Microsoft Office Keyboard). Met het brede scrollwiel kunt u heel gemakkelijk door uw documenten navigeren. De speciale toetsen voor knippen, kopiëren en plakken maken deze acties een stuk eenvoudiger. Met de applicatie-schakeltoets kan gemakkelijk tussen geopende applicaties worden geschakeld en de Back- en Forward-knoppen zijn handig tijdens het surfen door webpagina's.

Slash

Teken op het toetsenbord dat vaak gebruikt wordt in computer-adressen en bestandsnamen. We onderscheiden de 'forward slash' (/) die in alle URL's voorkomt en de 'backward slash' (\), onmisbaar in de naamgeving van bestanden op uw computer.

Sneltoetsen

  • Shortkeys
Een combinatie van twee of meerdere toetsen waarmee een taak kan worden uitgevoerd waarvoor anders een muis nodig zijn geweest. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de toetsencombinatie "ctrl+b" wordt binnen een tekstverwerker (bijvoorbeeld Word) de letters vet weergegeven, bij "ctrl+i" worden de letters cursief en bij "ctrl+u" onderstreept.

Algemene Windows sneltoetsen
Sneltoets Functie
CTRL + C Het geselecteerde item kopiëren
CTRL + X Het geselecteerde item knippen
CTRL + V Het geselecteerde item plakken
CTRL + Z Ongedaan maken van de laatste actie
DELETE Het geselecteerde item verwijderen (in de Prullenbak)
SHIFT + DELETE Het geselecteerde item verwijderen (wordt niet in de Prullenbak opgeslagen)
F2 Naam van de geselecteerde item wijzigen
CTRL + Pijl naar rechts De cursor verplaatsen naar het begin van het volgende woord
CTRL + Pijl naar links De cursor verplaatsen naar het begin van de volgende alinea
CTRL + Pijl naar boven De cursor verplaatsen naar het begin van de vorige alinea
CTRL + SHIFT + Pijltoets De hele tekstblok selecteren
SHIFT + pijltoets In een venster of op het bureaublad meerdere items of tekst selecteren
CTRL + A Alle items in venster of document selecteren
F3 Een bestand of map zoeken
ALT + Enter Van het geselecteerde item de eigenschappen weergeven
ALT + F4 Het actieve programma of item sluiten
CTRL + F4 Het actieve document sluiten (wanneer het programma meerdere documenten heeft open staan, zal alleen het actieve document worden afgesloten. Wanneer het programma slechts 1 actief document heeft open staan, zal het hele programma worden afgesloten. )
ALT + Spatiebalk Het snelmenu voor het actieve venster openen
ALT + TAB Tussen de geopende items/programma's schakelen
CTRL + ALT + TAB Tussen de geopende items/programma's schakelen met behulp van de pijltjestoetsen
Windows toets + TAB Bladeren door de programma's op de taakbalk met behulp van Windows Flip 3D (vanaf Windows Vista)
CTRL + Windows toets + TAB Bladeren door de programma's op te taakbalk met behulp van Windows Flip 3D met de pijltjestoetsen (vanaf Windows Vista)
ALT + ESC Bladeren door de items in de volgorde dat ze geopend zijn
F6 Bladeren door de schermelementen in een venster of op het bureaublad
F4 De lijst van de adresbalk weergeven in de Windows Verkenner
SHIFT + F10 Van het geselecteerde item het snelmenu weergeven
CTRL + ESC Het Startmenu openen
ALT + onderstreepte letter De menuopdracht (of andere opdracht met onderstreepte letter, bijvoorbeeld in dialoogvenster) uitvoeren
F10 Van het actieve programma de menubalk activeren
Pijl naar rechts Het volgende menu aan de rechterzijde openen of een submenu openen
Pijl naar links Het volgende menu aan de linkerzijde openen of een submenu sluiten
F5 Het actieve venster verversen
ALT + pijl naar boven De map die een niveau hoger ligt weergeven in Windows Verkenner
ESC Annuleren
CTRL + SHIFT + ESC Taakbeheer openen
SHIFT bij het laden van een CD of DVD Het automatisch starten van de CD/DVD verhinderen
CTRL + ALT + DELETE Verschillende taken oproepen, zoals het vergrendelen van de computer, Taakbeheer, computer afsluiten en wachtwoord wijzigen

Space bar

  • Spatiebalk
Toets waarmee je een spatie in een tekst kan plaatsen.

Speciale toetsen

Toetsen op een toetsenbord die een andere functie of betekenis krijgen door het ingedrukt houden van de ALT- of CTRL-toets.

Standard keyboard

Toetsenbord met 84 toetsen zoals op de eerste PC's. Hierbij zitten de 10 functietoetsen in twee rijen aan de linkerkant van het toetsenbord gegroepeerd.

Sys Rq

  • System Request
Een toets op het toetsenbord die staat voor System Request en wordt gebruikt in de 3270-terminal-emulatiesoftware. Deze toets zit vanaf de AT standaard op een toetsenbord en is vaak gecombineerd met de PrintScreen-toets. Het oorspronkelijke idee was om deze toets als een soort "geef commando aan het operating system"-toets te gebruiken, bijvoorbeeld voor het in beeld brengen van een takenlijst. Het BIOS handelt deze toets op een speciale manier af. Onder Windows wordt hiervoor de Esc-toets (Escape) gebruikt.
De Sys Rq toets op een toetsenbord.
De Sys Rq toets op een toetsenbord.