Testen woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Testen woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Testen

Market Definition

Het proces waarin de ontwikkelingen van de markt en de klanten worden geanalyseerd. Daarbij wordt bepaald welke delen van de markt gewenst zijn ten aanzien van de dienstverlening.

Mastertestplan

Een overkoepelend testplan waarin de teststrategie opgsteld wordt. Doel is om de schaarse testcapaciteit optimaal in te zetten, zodat de meeste testinspanning wodt gedaan op die delen van het te testen systeem waar de grootste risico's worden gelopen. In het mastertestplan worden in ieder geval de volgende onderwerpen beschreven:
  • uit te voeren testactiviteiten en hun samenhang;
  • fasering van de testsoorten;
  • de planning van het testproces;
  • de acceptatiecriteria en kwaliteitseisen van de opdrachtgever.

Materiedeskundige

Een medewerker uit de gebruikersorganisatie met veel kennis van de bedrijfsprocessen of onderdelen daarvan.

Meerveldenmeting

Meetvorm met kunstmatige intelligentie, die het licht meet dat door verschillende onderdelen van het voorwerp gereflecteerd wordt. De belichting wordt door middel van algoritmen uitgerekend. Deze meetvorm is ontworpen om automatisch een meer accurate belichting te bepalen in meer verschillende omstandigheden dan mogelijk in andere meetvormen.

Meetbestand

Een tekstbestand dat een lijst met kleurwaarden bevat. Deze waarden zijn met een kleurenmeetapparaat gemeten van gedrukte uitvoer. De informatie karakteriseert het apparaat dat wordt gebruikt om de uitvoer te produceren.

Moederdatabase

De elementaire uitgangssituatie voor databases die gebruikt worden ten behoeve van het testen.