Testen woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Testen woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Testen

Lijnscherpte

Bij monitorentest. Een dunne, witte verticale lijn kan scherp zijn in het centrum, maar vaag in de hoeken of aan de zijkanten van het scherm. Maar zelfs wanneer een lijn wel scherp is, kan de monitor nog last hebben van kleuroverloop. Dit verschijnsel levert een gekleurde randzweem op. Lijnoverloop kan een zeer hinderlijk effect zijn en is met de huidige stand van de techniek niet aanvaardbaar.

Load Time

Deze test geeft aan hoe lang het duurt voordat de desbetreffende pagina is geladen. Hiervoor wordt de omvang van de HTML tekst en afbeeldingen bij elkaar opgeteld. Vervolgens wordt per type connectie (ISDN, modem, LAN) de tijd aangegeven.

Loadtest

  • Volumetest
  • Stresstest
Een test die het echte leven wil simuleren. Er wordt gecontroleerd of de applicatie nog steeds naar behoren functioneert als het maximale aantal gebruikers dat tegelijkertijd op het systeem kan werken, ingelogd is. De termen loadtest, volumetest en stresstest worden in de praktijk door elkaar gebruikt.

Log

Een bestand dat verslag doet van alle handelingen op een computer. Er zijn diverse soorten log's zoals: installation log, communication log of error log.

Logboek

Dit is een weergave van de dagelijkse praktijk. Problemen die zich voordoen met betrekking tot gebruik van het netwerk worden in het logboek genoteerd. De gehanteerde oplossingsmethodiek wordt eveneens beschreven.

Logisch testgeval

Een beschrijving van de uit te voeren test met de volgende elementen: beginsituatie, actie(s) en verwachte eindsituatie.

Loopback Plug

Een connector die kan worden gebruikt om de seriële poort op een computer te testen. De data en handshake lijnen zijn direct teruggelinkt. Daardoor wordt alle data direct teruggezonden. De PC controleert bovendien zijn eigen handshaking.

Loopback test plug

Deze connector kan worden gebruikt om de seriële poort op een computer te testen. De data- en handshake-lijnen zijn direct teruggelinkt. Daardoor wordt alle data direct teruggezonden. De pc controleert bovendien zijn eigen handshaking.