Testen woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Testen woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Testen

Ketentest

  • End-to-end test
Test waarin een hele keten van systemen van de eerste input tot de laatste output wordt beschouwd.

Kwaliteitsborging

Het geheel van alle geplande en systematische acties die nodig zijn om in voldoende mate het vertrouwen te geven dat een product of dienst voldoet aan de gewenste kwaliteitseisen.

Kwaliteitseigenschappen

  • Kwaliteitsattributen
  • Kwaliteitskenmerken
Eigenschappen van een informatiesysteem. De kwaliteitseigenschappen zijn vastgelegd in het kwaliteitsmodel ISO 9126. De hoofdkwaliteitseigenschappen zijn functionaliteit, onderhoudbaarheid, gebruiksvriendelijkheid, efficiëntie en exploiteerbaarheid.

Kwaliteitseisen

Gespecificeerde eisen aan een informatiesysteem. De kwaliteitseisen dienen meetbaar te zijn en gebruikt te kunnen worden als acceptatiecriteria.

Kwaliteitszorg

  • Kwaliteitsbeheersing
Het geheel van activiteiten dat bedoeld is om zeker te stellen dat het gewenste kwaliteitsniveau wordt gehaald.