Testen woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Testen woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Testen

ICT Developments Strategy

Het proces waarin nieuwe technologische ontwikkelingen worden gevolgd en getoetst. Dit proces bekijkt welke ICT-ontwikkelingen interessant kunnen zijn voor de organisatie en de informatievoorziening van de organisatie. Primair speelt hierbij de 'applicati

Intake testbasis

Activiteit waarbij aan de hand van een checklist wordt beoordeeld of de testbasis voldoende kwaliteit bevat om testspecificaties op te stellen.

Intake testobject

Activiteit waarbij aan de hand van een checklist wordt beoordeeld of alle te testen producten zijn opgeleverd. Hierbij wordt ook gecontroleerd of het te testen object van voldoende kwaliteit is om gestructureerd te kunnen worden getest.

Intercollegiale toetsing

Een van de toetstechnieken waarbij een collega van de auteur een document beoordeelt.

Invoeringsadvies

In het invoeringsadvies staan de bevindingen van het testtraject in de vorm van een advies aan de projectleider en opdrachtgever. Het advies heeft betrekking op de risico's die worden gelopen indien de vervolgstappen ongewijzigd worden uitgevoerd, uiteindelijk resulterend in de risico's bij invoering van het systeem.