Testen woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Testen woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Testen

DAQ

  • Data-acquisitie
Het verzamelen en meten van elektrische signalen afkomstig van sensoren etc. en deze voor bewerking in een computer invoeren.

Data-driven testen

Een vorm van geautomatiseerd testen waarbij de fysieke testdata en de testscripts worden losgekoppeld. Tijdens het uitvoeren van de test worden de testdata vanuit een aparte tabel ingelezen.

Defect tracking

Het volgen van de afhandeling van een defect, vanaf het ontstaan van een defect tot de oplossing. Via verschillende statussen wordt de workflow van een defect gevolgd, bijvoorbeeld "aangemeld", "in analyse", "extern herstel", "te testen", "goedgekeurd" en "afgesloten".

Degradatiemogelijkheid

De mogelijkheid waarmee de basis van een informatievoorziening kan worden doorgezet wanneer een deel is uitgevallen.

Dekkingsgraad

De verhouding tussen datgene wat getest kan worden en datgene wat met de testset getest wordt.

Delta Release

Onvolledige release, bijvoorbeeld een release van alleen PowerPoint dat deel uit maakt van Microsoft Office.

Demo

Een programma dat je de mogelijkheden laat zien van het echte programma, in de hoop dat je dit programma gaat aanschaffen.

Demo-software

Om hun spellen bekend en populair te maken, geven softwaremakers demo - of sharewareversies van hun programmatuur uit. Dat zijn meestal versies die niet alle functies hebben of die maar een beperkte tijd werken. Een demo-versie is een goede manier om software uit te proberen voordat u hem koopt.

Demoware

  • Demonstratiesoftware
Om hun spellen bekend en populair te maken, geven softwaremakers demo - of sharewareversies van hun programmatuur uit. Dat zijn meestal versies die niet alle functies hebben of die maar een beperkte tijd werken. Een demo-versie is een goede manier om software uit te proberen voordat u hem koopt.

Destructief testen

Testgevallen uitvoeren die opzettelijk het systeem verstoren. Hiermee kan bijvoorbeeld de correcte werking van een herstart, back-up- en recovery-procedure door het kunstmatig onderbreken van het systeem getest worden.

Detail intake testbasis

Tot in detail beoordelen van de testbasis op testbaarheid.

Detailtestplan

Een testplan voor een testsoort.

Developer Release

Developer Releases van een product kunnen worden beschouwd als voorlopers van bètaversies. Ze worden verspreid onder een kleine groep testers en ondergaan nog een heel scala aan wijzigingen voordat de bèta 1-versie wordt uitgegeven. Het spreekt voor zich dat het verschil tussen een Developer Release en de uiteindelijke versie van het product enorm is.

Diagnostic

  • Selftest
  • POST
  • Power On Self Test
Een test die een systeem op zichzelf uitvoert, wanneer een systeem (computer) wordt opgestart.

Digitale looptest

Een test voor een ISDN aansluiting.

DMM

  • Digital Multimeter
Een digital, vaak goedkope, versie van de multimeter.

Driver

Een dummy programma dat de aansturing verzorgt van een ander programma als het 'echte' programma nog niet aanwezig of niet beschikbaar is.

DSDM

  • Dynamic System Development Method
Systeemontwikkelingsmethode waarbij in opeenvolgende iteraties iedere keer een deel van het toekomstige informatiesysteem wordt opgeleverd. In een volgende iteratie kan een reeds gerealiseerd deel worden uitgebreid of aangepast. Een kenmerk van DSDM is de sterke gebruikersbetrokkenheid, waardoor producten opgeleverd kunnen worden die beantwoorden aan de behoeften van de gebruikers. DSDM is een vorm van RAD: Rapid Application Development.

Dynamisch testen

Testen door het object (één of meer programma's) op een computer te draaien.