Stroom woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Stroom woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Stroom

Ohm

De meeteenheid voor elektrische weerstand. Een weerstand van 1 ohm levert een stroomsterkte van 1 ampère op bij een voltage van 1 volt. Een gloeilamp van 100 watt heeft een weerstand van ongeveer 130 ohm.

Omgepoold raken

Accucellen in accupacks kunnen omgepoold raken, in de situatie dat bepaalde cellen al helemaal leeg zijn, terwijl aan andere cellen nog stroom wordt onttrokken. Dit verschijnsel wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld fabricageverschillen en kan optreden, zodra er met een leeg accupack pogingen worden ondernomen om de computer opnieuw op te starten. Het ompolen kan de accucapaciteit sterk doen dalen en de accu zelfs vernietigen. Gebruik de accu niet langer als de laptop een laadsignaal geeft, maar laad de accu eerst op.

Overspanning

Een "overspanning" zoals het woord zichzelf verklaart, is een hoge stroompiek die plots over het elektriciteitsnet gestuurd wordt. Dit kan veroorzaakt worden door een nabije blikseminslag ergens op een luchtleiding of hoogspanningsmast of door een ander probleem dat ontstaan is op het elektriciteitsnet (bijvoorbeeld een ongeval met een wagen). Een overspanning veroorzaakt door de elektriciteitsleverancier is hoogst ongewoon en gebeurt bijna nooit. Problemen veroorzaakt door de elektriciteitsleverancier kunnen zijn: uitvallen van de stroomtoevoer en onvoldoende spanning.