Software woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Software woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Software

Saber Meter

Saber Meter is ontworpen om de netwerkbeheerder de middelen te verschaffen voor bewaking van het programmatuurgebruik in een netwerkomgeving. In combinatie met beperking van het programmatuurgebruik houdt Saber Meter een rapport bij in dBASE-formaat. Saber Meter bestaat uit twee modules: Meter en Browse. Meter genereert de databasefile en Browse is de bijbehorende viewprocessor en rapportgenerator. Met Browse kan de databasefile in tabelvorm bekeken worden en kunnen selectief rapporten gemaakt worden.

Salon 2000-systeem

Het bekendste computeremulatie-systeem waar Nederlandse kappers mee werken van de Amerikaanse producent New Image. Dit bestaat uit een beeldscherm, een camera, een computer, een tekentablet met pen, een videoprinter en software. Met behulp van de camera toont de kapper het hoofd van de klant op het scherm. Rekening houdend met de vorm van het gezicht, het type haar en de persoonlijke smaak van de klant vervangt hij het kapsel vervolgens door een ander of geeft het haar een andere kleur. De kapper doet suggesties, de klant neemt de beslissing.

Samba

Een opensource initiatief, dat ooit begonnen was om Service Message Blocks (SMB) op Unix te laten draaien. Zodoende kan een Windows netwerk met een Unix-computer communiceren. Het oorspronkelijke doel was om shares op een Unix server beschikbaar te stellen aan Windows clients zonder dat daar dure aparte client-georiënteerde software voor nodig was. Het idee was om in plaats van een NFS-share op de Samba-server een SMB-share te definiëren, een gewone Windows share.

SAP

 • Systemanalyse und Programmenentwicklung
Administratief programma, oorspronkelijk van IBM.

SAP/R3

Een ERP pakket (Enterprise Resource Program) is ontwikkeld door een Duits bedrijf. Het pakket behandelt voornamelijk de implementatie en het opzetten van de modules. Het pakket bevat de volgende modules:
 • Sales en Distribution
 • Finance
 • Warehousing
 • Human Resources
en vele andere.

Bedrijven kiezen een of meer modules om hun businessprocessen te automatiseren. Het draait op wat grotere systemen zoals NT, Open VMS, AIX. Het is een client/server met windows/web based clients en de server op de hiervoor genoemde systemen.

SCADA

 • Supervisory Control And Data Acquisition
Verzamelnaam voor software, waarmee men een proces kan besturen en gegevens kan verzamelen. Deze programma's kunnen ook dienen als operator interface om het proces te bekijken en eventueel te besturen. De operator interface is een process graphic, waarop dynamische gegevens worden weergegeven.

Scaling out

 • Softwareschaalbaarheid
Een Microsoft term. Het is een cluster van meerdere systemen met gemiddelde prestaties die achter elkaar werken, vergelijkbaar met een set RAID-drives. Binnen Microsoft worden deze scale-out clusters ook wel met de term RAC (Redundant Array of Computers) aangeduid. Je kunt de prestaties van een RAID-array verbeteren door disks toe te voegen. Op dezelfde wijze kun je ook knooppunten toevoegen aan een scale-out cluster om prestaties te verbeteren.

Schaap

 • Netschaap
Bijnaam voor Netscape Communicator/Navigator (Internetbrowser).

Sciencedirect

Het uitgeversconcern Reed Elsevier bereidt een nieuwe wetenschappelijke databank voor, die twee keer zoveel informatie gaat bevatten als op het totale Internet aanwezig is. De nieuwe databank gaat Sciencedirect heten. Alle artikelen die de meer dan 1200 Engelstalige wetenschappelijke tijdschriften van Reed Elsevier bevatten, komen er op.

SCM

 • Supply Chain Management
Software voor SCM optimaliseert productie- en distributiesprocessen over een keten van bedrijven. De ERP-systemen van afzonderlijke bedrijven, die de interne processen stroomlijnen, worden daarbij als het ware aan elkaar geknoopt. De beoogde voordelen zijn verkleining van de voorraden, betere klantenservice, betere relaties tussen leverancier en afnemer en het sneller op de markt brengen van producten.

Screen editor

De tweede generatie editors. Wijzigingen kunnen eenvoudig doorgevoerd worden, het gewenste resultaat is direct zichtbaar op het scherm. Men kan nu met de cursor door de file wandelen en verbeteringen aanbrengen.

Screen Sculptor

Toolbox voor Turbo Pascal met units voor het maken van invoerschermen. Het pakket is geschreven door Software Bottling Company.

SE

 • Second Edition
Tweede uitgave van een product, meestal met verbeteringen en bug-fixes.

Security-suites

 • Beveiligingspakketten
Een verzameling van software die de beschermde features van een virusscanner, firewall en spamfilter in een pakket bundelen. Deze pakketten worden aangeboden om de beveiliging van een systeem (computer) op zich te nemen. Je kunt voor iedere dreiging een apart programma kopen, maar de meeste producenten bieden ook pakketten aan, waarin al deze programma's onder een enkele interface gebundeld worden. Bekende security-suites worden aangeboden door McAfee, Norton en ZoneAlarm.
Security-suite van Norton voor Internet.
Security-suite van Norton voor Internet.
Security-suite van McAfee.
Security-suite van McAfee.

Securityscanner

 • Veiligheidsscanner
 • Vulnerability-scanner
 • Kwetsbaarhedenscanner
Een softwareprogramma dat zoekt naar veiligheidslekken in een netwerk. Omdat er meerdere aanwezig kunnen zijn, moet zo'n scanner een zo grondig mogelijke controle uitvoeren van alle gewenste en verborgen diensten op de systemen in een netwerk. Hierbij is het handig als de scans kunnen worden toegespitst op één systeem of een specifieke deelgroep van systemen en de resultaten zo mogelijk uit te laten drukken in duidelijke en overzichtelijke rapporten. Voor een techneut is een overzicht met alle beveiligingslekken en de bijbehorende fixes (herstelmogelijkheden) onontbeerlijk, terwijl een manager vaak is ge�nteresseerd in cijfers en grafieken.
GFI Languard is een securityscanner.
GFI Languard is een securityscanner.

SESSION/XL

Netwerkutility. Wordt alleen samen met CO/SESSION verkocht. SESSION/XL is een set instructies ontworpen voor automatische verzending van files, uitvoering van programma's en printen op de remote PC. SESSION/XL werkt zowel met het Support- als met het Application-programma en is te gebruiken voor herhaald filetransfer en andere regelmatig uit te voeren sessies tussen twee PC's.

Setup

Vaak een programmaatje dat ervoor zorgt dat een applicatie/spel/besturingssysteem geïnstalleerd kan worden.

Shockwave Flash

Een plug-in voor animaties en interactieve presentaties voor browsers (Internet).

Siebel

Siebel is een ERM (Enterprise Relationship Management) pakket van Siebel Systems Inc, die een van de meest veelomvattende ERM oplossingen biedt. Het biedt veel functionaliteiten in elk gebied van verkoop, marketing en klantenservice. Siebel Systems producten zijn ontwikkeld voor kleine, middelgrote en grote wereldwijde organisaties. Siebel Systems verkoop en service faciliteiten zijn verkrijgbaar in meer dan 20 landen.

Sim

 • Simulation
 • Simulatie
Nabootsing van de werkelijkheid.

Single Server NETremote

Single Server NETremote stelt de gebruiker in staat het scherm en toetsenbord van een andere PC binnen het netwerk over te nemen. Vanaf de eigen PC heeft de gebruiker direct de beschikking over alle PC's, modems, faxkaarten, plotters en CD ROM's; één en ander moet zich wel op dezelfde fileserver bevinden.

Sitelock

Netwerkutility. Sitelock is een hulpmiddel bij het beperken van de hoeveelheid gebruikers die tegelijkertijd van een pakket gebruik kunnen maken. Tevens is het mogelijk een gedetailleerd rapport omtrent het applicatiegebruik te genereren in grafische vorm of als tekst.

Slicing

Een hulpmiddel in Photoshop voor het omzetten van een psd-bestand (grafisch bestand van Photoshop) om te zetten naar een webpagina.

Slideware

 • Brochureware
 • Vaporware
Software die wel is aangekondigd, maar nog niet bestaat. Met behulp van slidware kan een bedrijf alvast checken of er vraag is naar dat product. Wanneer er geen vraag komt, zal het uiteindelijke product niet op de markt verschijnen.

SlideWrite

Presentatieprogramma.

SLP

 • Service Logic Program
Programma voor een dienst, opgeslagen in gedistribueerde SCP's of SDP. Kopieën hiervan kunnen worden opgeslagen in gedistribueerde SCP's of SDP's en via het netwerk worden verzonden naar IP's.

SmartDownload

Programma behorende bij Netscape Communicator dat helpt bij het downloaden van bestanden van het Internet. Met SmartDownload kan een FTP-sessie voortijdig worden afgebroken en later weer worden hervat � ook als de verbinding met het Internet verbroken is geweest. Het programma bestaat uit twee componenten: een client van 95 Kilobyte houdt zich bezig met het binnenhalen van de bestanden, terwijl een InfoBrowser de wachtende surfer nieuws en informatie voorschotelt van NetCenter.

SmartWork

Programma om prints te ontwerpen. Een vervanging voor het vroegere plakwerk. Het bezit geen mogelijkheden tot koppeling met een schema-tekening. Is geschreven door WinTek.

Sneltoetsen

 • Shortkeys
Een combinatie van twee of meerdere toetsen waarmee een taak kan worden uitgevoerd waarvoor anders een muis nodig zijn geweest. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de toetsencombinatie "ctrl+b" wordt binnen een tekstverwerker (bijvoorbeeld Word) de letters vet weergegeven, bij "ctrl+i" worden de letters cursief en bij "ctrl+u" onderstreept.

Algemene Windows sneltoetsen
Sneltoets Functie
CTRL + C Het geselecteerde item kopiëren
CTRL + X Het geselecteerde item knippen
CTRL + V Het geselecteerde item plakken
CTRL + Z Ongedaan maken van de laatste actie
DELETE Het geselecteerde item verwijderen (in de Prullenbak)
SHIFT + DELETE Het geselecteerde item verwijderen (wordt niet in de Prullenbak opgeslagen)
F2 Naam van de geselecteerde item wijzigen
CTRL + Pijl naar rechts De cursor verplaatsen naar het begin van het volgende woord
CTRL + Pijl naar links De cursor verplaatsen naar het begin van de volgende alinea
CTRL + Pijl naar boven De cursor verplaatsen naar het begin van de vorige alinea
CTRL + SHIFT + Pijltoets De hele tekstblok selecteren
SHIFT + pijltoets In een venster of op het bureaublad meerdere items of tekst selecteren
CTRL + A Alle items in venster of document selecteren
F3 Een bestand of map zoeken
ALT + Enter Van het geselecteerde item de eigenschappen weergeven
ALT + F4 Het actieve programma of item sluiten
CTRL + F4 Het actieve document sluiten (wanneer het programma meerdere documenten heeft open staan, zal alleen het actieve document worden afgesloten. Wanneer het programma slechts 1 actief document heeft open staan, zal het hele programma worden afgesloten. )
ALT + Spatiebalk Het snelmenu voor het actieve venster openen
ALT + TAB Tussen de geopende items/programma's schakelen
CTRL + ALT + TAB Tussen de geopende items/programma's schakelen met behulp van de pijltjestoetsen
Windows toets + TAB Bladeren door de programma's op de taakbalk met behulp van Windows Flip 3D (vanaf Windows Vista)
CTRL + Windows toets + TAB Bladeren door de programma's op te taakbalk met behulp van Windows Flip 3D met de pijltjestoetsen (vanaf Windows Vista)
ALT + ESC Bladeren door de items in de volgorde dat ze geopend zijn
F6 Bladeren door de schermelementen in een venster of op het bureaublad
F4 De lijst van de adresbalk weergeven in de Windows Verkenner
SHIFT + F10 Van het geselecteerde item het snelmenu weergeven
CTRL + ESC Het Startmenu openen
ALT + onderstreepte letter De menuopdracht (of andere opdracht met onderstreepte letter, bijvoorbeeld in dialoogvenster) uitvoeren
F10 Van het actieve programma de menubalk activeren
Pijl naar rechts Het volgende menu aan de rechterzijde openen of een submenu openen
Pijl naar links Het volgende menu aan de linkerzijde openen of een submenu sluiten
F5 Het actieve venster verversen
ALT + pijl naar boven De map die een niveau hoger ligt weergeven in Windows Verkenner
ESC Annuleren
CTRL + SHIFT + ESC Taakbeheer openen
SHIFT bij het laden van een CD of DVD Het automatisch starten van de CD/DVD verhinderen
CTRL + ALT + DELETE Verschillende taken oproepen, zoals het vergrendelen van de computer, Taakbeheer, computer afsluiten en wachtwoord wijzigen

SNMP-centre

SNI gebruikt SINIX als hardwareplatform voor zowel een SNMP-networkcentre als een SNMP-agent en TRANSVIEW-SNMP als programmatuur; de meeste leveranciers van netwerkapparatuur gebruiken echter een MS-DOS of OS/2 PC als networkmanagement-centre.

Softerm PC

Netwerkutility. Softerm PC verruimt het scala aan verbindingsmogelijkheden door terminal emulatie van meer dan 50 verschillende typen terminals. Iedere toetsenbord-, monitor- en printerfunctie wordt exact gereproduceerd binnen de grenzen van de gebruikte configuratie.

Software

Dit zijn alle programma's die op de beschikbare apparatuur kunnen worden uitgevoerd, inclusief besturingsprogramma's, hulpprogramma's en toepassingsprogramma's. Verzamelnaam voor alle programmatuur, zowel het besturingssysteem als toepassingsprogramma's, zoals Windows, Linux, Microsoft Office, Mozilla FireFox.

Software Robots

 • Intelligente Agenten
Alternatieve vertaling voor Intelligente Agenten, hulpprogramma's die de gebruiker assisteren bij dagelijkse taken of deze zelfs volledig op zich nemen. Wees op uw hoede: niet alle agenten zijn intelligent en er bestaan naast de behulpzame ook kwaadaardige agenten.

Software-migratie

Het overstappen op andere software, waarbij een softwarepakket wordt vervangen door een andere. Meestal moeten bestanden worden geconverteerd (omgezet) worden, zodat het nieuwe programma hiermee kan werken.

Softwaredistributie

Afleveren en automatisch installeren op alle servers en pc's.

Softwarematige flow control

De softwarematige flow control heet XON/XOFF en werkt door twee ASCII-tekens te reserveren als start- en stop-signaal. Dit systeem werkt trager omdat er voortdurend op dat XON- of XOFF-karakter gecontroleerd moet worden en ze nemen dus ook telkens 8 bits in de datastroom in beslag.

Solstice Firewall

Geavanceerde firewall van Sun, draait alleen op Solaris.

Source Code editor

Tekstverwerker waarmee men Source Code kan aanpassen.

Source Extractors

Software-programma's die hulpbronnen met betrekking tot berichten, zoals mailboxes en berichten, van een foreign mail systeem kunnen kopiëren en de gegevens om kunnen zetten in een indeling die in Exchange kan worden ge�mporteerd.

SPECmark

 • Standard Performance Evaluation Corporation Marks
Scoregetal van een bepaald computersysteem voor de SPEC-suite benchmark.

SPECsuite

Een benchmark bestaande uit 10 CPU-intensieve testprogramma's, geschreven in C en FORTRAN. De prestaties van een bepaald computersysteem worden uitgedrukt in een SPECmark. De benchmark werd opgesteld door SPEC (Standard Performance Evaluation Corporation), een non-profit organisatie opgezet door alle belangrijke computerfabrikanten, om de prestaties van computersystemen te vergelijken.

Speedisk

Programma dat schijven kan optimaliseren. Als een harde schijf een tijd gebruikt is, ontstaan er zogenaamde gefragmenteerde files. Speedisk zorgt ervoor dat de fragmentatie van een schijf opgeheven wordt, door alle files sequentieel te maken. Ook de directorystructuur wordt netjes aan het begin van de schijf gezet. Meestal is het resultaat, dat de zoektijd op de schijf korter wordt.

Splash-screens

De grafische opstartschermen waarmee een toepassing start met de naam van de toepassing en de fabrikant.
Splash-screen van Microsoft Access.
Splash-screen van Microsoft Access.
Splash-screen van OpenOffice.org versie 1.0.
Splash-screen van OpenOffice.org versie 1.0.

Spreadsheet

 • Rekenblad
 • Rekenmatrix
Rekenprogramma waarbij gebruik gemaakt wordt van een groot veld dat verdeeld is in rijen en kolommen. In elk vak kan een getal, tekst of een formule worden geplaatst. Het aantal toepassingen voor spreadsheets is in wezen onbeperkt. Spreadsheets zijn ideaal voor het maken van ingewikkelde calculaties. Een andere naam voor een spreadsheet is ook wel elektronisch rekenblad.

Stacker

Programma om de beschikbare hoeveelheid data op een harde schijf te verdubbelen. Werkt op basis van datacompressie via een device driver. De data worden omgeleid langs een device-driver, die de data in- of uitpakt afhankelijk van de lees- of de schrijfactie. Een compressie-verhouding van 1:2 is heel goed haalbaar.

Start screen

 • Beginscherm
Tekst of grafische afbeeldingen die te zien is wanneer een toepassing (een programma) gestart wordt. Gewoonlijk is dit de productnaam, het logo van het product en eventueel informatie over het copyright.
Het beginscherm van Spybot.
Het beginscherm van Spybot.

Statistisch pakket

Toepassingssoftware die allerhande statistische berekeningen toelaat op gegevens die door de gebruikers zijn ingebracht.

Statusbar

 • Statusbalk
Balk dat de status aangeeft van waar de gebruiker mee bezig is, bijvoorbeeld onder aan een tekstverwerker wordt in de balk zaken genoemd van het aantal woorden, de exacte lokatie van de cursor, of de caps lock is ingedrukt (hoofdletters), of de insert mode aanstaat (overschrijven), etc. In een bestandsbeheerprogramma zoals Verkenner/Explorer wordt in de statusbalk aangegeven hoeveel ruimte er nog vrij is op de geselecteerde schijf, hoeveel objecten/bestanden/directories in de geselecteerde directorie aanwezig is en hoeveel bestanden geselecteerd zijn.

Stuurprogramma

 • Driver
Kleine programma's die het besturingssysteem in staat stellen te communiceren met de hardware in de computer. Vrijwel alle PC's hebben bijvoorbeeld zo'n programma nodig om met hun eigen videokaart te kunnen omgaan.

Suites

Softwarebundeling van verschillende ge�ntegreerde producten.

Supervisor

Kern van het operating systeem. De supervisor is verantwoordelijk voor het memory management, het processor management, het device management, het information management en het communications management.

Systeemeisen

 • Systeemvereisten
De eisen waaraan de PC minimaal moet voldoen om een bepaald programma tot zijn recht te laten komen.

Systeemsoftware

 • Besturingssysteem
Verzameling van programma's die enerzijds zorgt voor een efficiënte werking van de computer hardware en anderzijds een aantal hulpmiddelen bij de ontwikkeling van toepassingsprogramma's aanbiedt.

System support programs

 • Ondersteuningssoftware
Programma's die de gebruikers helpen bij het uitvoeren van routinewerkzaamheden.

Sytems development programs

 • Ontwikkelingsprogramma's
Programma's die de gebruikers helpen bij het ontwikkelen van nieuwe programma's.