Software woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Software woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Software

Packages

 • Programmabestanden

Pad

 • Path
Een opeenvolging van directory- of mapnamen die de locatie van een bestand of map in de directorystructuur aangeeft. Elke mapnaam en bestandsnaam in het pad (behalve de eerste) moet worden voorafgegaan door een backslash (\). Als u bijvoorbeeld het pad wilt opgeven van het bestand Leesmij.wri in de map Windows op station C, typt u c:\windows\readme.wri.

Pager

Een chat-programma dat een contactlijst bijhoudt en daarmee steeds aangeeft welke bekenden op dat moment on- of offline zijn. Een bekend voorbeeld is ICQ.

Paint

 • Microsoft Paint
Tekenprogramma op pixelbasis. Echte tekenprogramma's maken vector-georiënteerde tekeningen. Deze zijn echter ingewikkeld en erg rekenintensief. De pixel-georiënteerde programma's tekenen echter op dezelfde manier als de puntjes op het beeldscherm worden gezet. Hierdoor ontstaan wel tekeningen die gebonden zijn aan het type monitor dat de PC gebruikt. Ook kunnen geplaatste cirkels, lijnen en rechthoeken niet meer als object verplaatst worden.

Parental Box

Kinderbeveiliging.

Partition Magic

Programma van PowerQuest, overgenomen door Symantec (maker van Norton AntiVirus). Met dit programma kun je een partitie van een harde schijf vergroten of verkleinen, zonder dat de harde schijf opnieuw ingedeeld hoeft te worden. Bovendien kan de partitie geconverteerd worden naar een ander bestandssysteem. Dit programma werkt onder Windows.
Partition Magic.
Partition Magic.

Patch

Kleine wijziging in een programma. Vaak verhelpt een patch een bug (fout) uit een software-pakket, maar het kan ook een toevoeging zijn aan een bestaand programma. Een patch bestaat uit een (verzameling) bestand(en), dat u naar de directory van het programma dient te kopiëren, waarbij u al of niet de originele bestanden met dezelfde naam overschrijft.

Patch

 • Reparatiesoftware
 • Fix
Kleine wijziging in een programma. Vaak verhelpt een patch een bug (fout) uit een software-pakket, maar het kan ook een toevoeging zijn aan een bestaand programma. Een patch bestaat uit een (verzameling) bestand(en), dat u naar de directory van het programma dient te kopiëren, waarbij u al of niet de originele bestanden met dezelfde naam overschrijft.

PathForward-programma

Een programma voortvloeiend uit het ASCI-project, dat naast het streven, nieuwe kennis over de kennis van wapens en de invloed van elektromagnetische straling op de atoomkoppen in te winnen, vooral probeert om de uitwerking van natuurrampen zoals aardbevingen en branden op het voorhanden atoomwapenarsenaal te voorspellen. Hiervoor worden in het kader van het bij het ASCI-project behorende PathForward-programma supercomputers en simulatietechnieken ontwikkeld. Aan dit ambitieuze plan nemen drie grote instituten deel: Lawrence Livermore National Laboratories (LLNL), Los Alamos National Laboratories (LANL) en Sandia National Laboratories (SNL). Op ieder van de genoemde plaatsen kunnen de wetenschappers over grote en snelle computers beschikken.

PC Anywhere

Communicatieprogramma van Symantec (oorspronkelijk van DMA Inc.) om bestanden van de ene naar de andere computer te kopiëren. Ook is het met dit programma mogelijk om een computer op afstand te bedienen of te controleren m.b.v. een andere computer of terminal.

PC Health

Concept voor het 'gezond' houden van uw pc, dat ondersteund wordt in Windows ME. Het bevat diagnosesoftware en reparatiefuncties.

PC-ChalkBoard Plus

Netwerkutility. PC-ChalkBoard is een soort talenpracticum voor PC's; het toont het beeldscherm van de PC van de leraar op dat van de leerlingen.

PC-Emulator

Deze maakt het mogelijk om onder UNIX een complete MS-DOS compatible PC te laten draaien. Binnen de PC-emulator kan een aantal MS-DOS programma's draaien, en zoals bekend is Windows een MS-DOS applicatie.

PCSA

 • Personal Computing Systems Architecture
 • PC Support Architecture.
Software om PC's te integreren in een VAX-omgeving. Het is hiermee mogelijk de VAX als disk-server, file-server en/of print-server te laten fungeren. Voordelen zijn het overvloeien van een VAX naar een PC en omgekeerd. Nadelen zijn het geheugengebruik en het feit dat het soms traag is.

Personal Address Book

 • PAB
Een door een gebruiker gecreëerd adresboek in Outlook dat is opgeslagen op de computer van de gebruiker of op een server.

Personal Storage Folder

 • PST
Mappen die door een gebruiker zijn gemaakt en die worden gebruikt voor de opslag van berichten in plaats van zijn mailbox in de Private Information Store. Deze mappen kunnen zich op de computer van de gebruiker vinden of op een server.

Persoonlijke voorkeur-instelling

Een aantal parameters bij software, waarmee de gebruiker een eigen gezicht (signature file) kan geven aan bijvoorebeeld e-mailberichten of nieuwsgroepboodschappen.

PGP

 • Pretty Good Privacy
Een coderingsprogramma voor het versleutelen van gegevens, zodat een buitenstaande de gegevens niet kan lezen zonder gebruik te maken van de juiste sleutel. PGP is een populaire coderingsprogramma. Dit programma is ontwikkeld door Philip Zimmermann, die het als freeware verspreidde. Zimmermann werd jarenlang achtervolgd door de Amerikaanse overheid vanwege vermeende overtreding van het exportverbod, maar uiteindelijk werd de rechtszaak geseponeerd. Zimmermann richtte daarna een bedrijf op dat inmiddels samen met voorheen McAfee is opgegaan in Network Associates. Hoewel er commerciële versies van PGP voor bedrijven en organisaties op de markt zijn, blijft het programma voor de thuisgebruiker gratis. PGP wordt door honderdduizenden gebruikt om veilig e-mail uit te wisselen en bestanden te versleutelen. Het maakt gebruik van sterke 128-bits conventionele encryptie in combinatie met publieke-sleutel-encryptie (maximaal 4096-bits).

PhpMyAdmin

Hulpmiddel om MySQL-databases te beheren.
Screenshot van PhpMyAdmin.
Screenshot van PhpMyAdmin.

PID

 • Process Identification Number
 • Process Identifier.
Door het besturingssysteem gegenereerde code voor een proces (bijvoorbeeld een programma).

PIM

 • Personal Information Manager
Systeem met gekoppeld adressenboek, agenda, klok en notitieblok.

Pixel georiënteerd

 • Pixel oriented
Manier van werken van een tekenprogramma. Hierbij wordt de tekening op dezelfde manier opgeslagen als de puntjes die op het scherm staan. Bij vergroten en verkleinen kan dit tot verlies van data leiden. Het zijn echter simpele (goedkope) programma's, die niet zoveel van de rekenkracht van een PC vergen. Data die van een scanner worden ingelezen zijn meestal ook pixel georiënteerd. De tegenhanger is vector georiënteerd.

PKunzip

Een programma waarmee gecomprimeerde (gezipte) bestanden uitgepakt kunnen worden.

PKzip

Een programma waarmee in MS-DOS bestanden gecomprimeerd (ingepakt) kunnen worden. Een ingepakt bestand heet een ZIP-bestand. Met PKZIP kunnen één of meer bestanden gecomprimeerd worden in één ZIP-bestand.

PlanPerfect

Spreadsheetprogramma van WordPerfect Corporation, toendertijd concurrent van Lotus 123.

Planservice

Ondersteunt en is vereist voor de opdracht at. De opdracht at kan opdrachten en programma's plannen zodat deze op een bepaald tijdstip en een bepaalde datum op een computer worden uitgevoerd.

Platform

 • Computerbesturingssysteem
 • Besturingssysteem
 • Operating System
Een besturingssysteem vormt een gemeenschappelijk platform voor de software. Zo zorgt dit systeem ervoor dat bestanden door verschillende programma's op dezelfde manier worden opgeslagen, zodat deze bestanden op dezelfde schijf kunnen staan. Daarnaast bevat een besturingssysteem voorzieningen om taken te verrichten die buiten bepaalde toepassingen uitgevoerd moeten worden, zoals bestanden verwijderen en kopiëren, een lijst met bestanden bekijken en een verzameling commando's vanuit een batchbestand uitvoeren. Voorbeelden van bekende platforms zijn: DOS, Windows, Linux, Unix, Apple en OS/2.

PlF-editor

Programma van windows om PlF-files (Program Information File) aan te maken of te wijzigen.

Plug-in

Een plug-in is een programma dat een ander daartoe ingericht programma (zoals bijvoorbeeld een Internetbrowser) voorziet van een nieuwe functionaliteit. Denk bijvoorbeeld aan de plug-in Real-audio voor het beluisteren van muziek, Shockwave voor animatie en Quicktime VR voor het rondkijken in virtuele digitale steden.

PMDF

De 'PMDF e-mail Interconnect' software (hierna kort 'PMDF' te noemen) vormt een suite van producten, waarvan de diverse modules gebruikt kunnen worden om een perfecte totaaloplossing te realiseren voor de e-mail infrastructuur. Basis van de PMDF suite is de PMDF-MTA module, die de 'core' Internet protocollen en formaten implementeert (SMTP, ESMTP, MIME etc.). De diverse gateway modules zijn 'layered' bovenop PMDF-MTA. Deze gateway modules zijn alle gebaseerd op conversies van en naar MIME formaat. Proprietry formaten (Cc:Mail, MS Mail, GroupWise, Lotus Notes, Novell MHS, Message Router NBS etc.) worden dus altijd geconverteerd naar MIME (en vice versa) waardoor het verlies van informatie minimaal is.

Pocket Street

Dit is een digitale routeplanner in zakformaat die de gebruiker niet alleen helpt bij het zoeken naar straten, maar ook bij de juiste keuze van een restaurant.

Point-programma

Dit is vaak actief bij verschillende BBS-en. Bij een pointprogramma worden de berichten voor de points (gebruikers van zo'n programma) iedere dag in 'postpakketjes' opgeslagen.

Poledit

Een hulpprogramma in Windows 95 om de registry op een eenvoudige manier te editten. Dit hulpmiddel is vooral gemaakt voor administrators/supervisors van netwerken.

Pop-up menu

Menu dat uitsluitend verschijnt en opties weergeeft als een bepaalde functie actief is.

Postfilter

Een programma dat de gebruiker in staat stelt binnenkomende e-mailboodschappen te sorteren op basis van de header-informatie.

Power Toys

Een verzameling functies van Microsoft die exta aan een besturingssysteem kunnen worden toegevoegd, dezen zijn doorgaans ontworpen door leden van het ontwikkelteam van het besturingssysteem. U moet er rekening mee houden dat het gebruik van Power Toys niet wordt ondersteund door Microsoft. De hulpprogramma's mogen gratis worden gebruikt.

PowerPoint

PowerPoint is een programma van Microsoft speciaal voor de visuele ondersteuning bij zakelijke presentaties. PowerPoint maakt het makkelijk enkele gedachtenpunten netjes te ordenen en op sheet af te drukken of -met een LCD projector - op de muur te projecteren.

PowerToys

Microsoft brengt voor de meeste besturingssystemen en applicaties speciale PowerToys uit. Een PowerToy is een handig hulpprogrammaatje dat de makers van de applicatie/besturingssysteem, bijvoorbeeld Windows XP, hebben gemaakt in de tijd die ze over hebben na een release. De PowerToys zijn gratis via het Internet verkrijgbaar. Het zijn uitstekende programmaatjes, maar worden niet ondersteund door Microsoft.
Tweak UI is een PowerToy.
Tweak UI is een PowerToy.

Praesidium

Geavanceerde firewall van HP, draait alleen op HP-UX.

Presentatieprogramma

Programma waarmee het mogelijk is om een diavoorstelling of een presentatie te maken. Ook effecten als overvloeien tussen de verschillende dia's en dergelijke kunnen hiermee toegepast worden. Het pakket heeft meestal uitgebreide grafische mogelijkheden. Bij het tekstgedeelte ligt meer de nadruk op het aantal fonts en de manipulatie van de tekst.

Pretty Good Privacy

 • PGP
Een veelgebruikt programma voor het versleutelen van berichten. PGP kan ook gebruikt worden om de identiteit van de verzender zeker te stellen.

Printer-driver

Een printer driver is een programma tussen het besturingssysteem en het toepassingsprogramma dat nodig is om te kunnen printen.

Programma

Een programma is nodig om een computer een bepaalde taak of meerdere taken te laten uitvoeren.

Programmabestand

Een bestand dat een toepassing of een programma start. Een programmabestand heeft de extensie .exe, .pif, .com of.bat.

Programmatuur

Dit zijn alle programma's die op de beschikbare apparatuur kunnen worden uitgevoerd, inclusief besturingsprogramma's, hulpprogramma's en toepassingsprogramma's.

Prompt

Tekstmodus van besturingssystemen. Via een prompt kunt u commando's intikken en zo het besturingssysteem opdrachten geven. De bekendste voorbeelden zijn MS-DOS en UNIX kennen nog een tekstmodus met een prompt.

Protocol-analyzer

 • Netwerk-analyzer
Tool voor troubleshooting van het netwerk. Er worden een aantal functies uitgevoerd ten behoeve van real-time analyse van het netwerk. Daarnaast kunnen statische gegevens geproduceerd worden op basis van het verkeer op het netwerk om een beeld te krijgen van de bekabeling van het netwerk, de software, de file-server, de clients en adapterkaarten. De meeste analyzers hebben een ingebouwde TDR.

PS-Batch

Netwerkutility. PS-Batch verplaatst tijdrovende jobs naar beschikbare werkstations die als Batchserver zijn ingelogd. Zodoende wordt het eigen werkstation vrijgemaakt voor andere werkzaamheden, terwijl de batch-opdracht elders wordt uitgevoerd.

PS-Print

PS-Print is een LAN printerbesturingssysteem, met een gebruiksvriendelijk pop-up menusysteem, een printerdriver en een console voor de queue-operator. PS-Print stelt de gebruiker in staat direct gebruik te maken van iedere printer en ieder lettertype die binnen het LAN beschikbaar zijn. Met PS-Print kan ieder werkstation een of meer printers toevoegen aan het netwerk terwijl het blijft functioneren als werkstation.

Public Domain Software

Software die vrij verkrijgbaar en kopieerbaar is. Let wel, dit wil niet altijd zeggen dat die software ook vrij te gebruiken is.

Published applications

Applicaties die via ICA (Independent Client Architecture) aan de gebruikers ter beschikking worden gesteld.