Software woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Software woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Software

Office Suite

  • Kantoor combinatiepakket
  • Office pakket
Softwarebundeling speciaal gericht op kantoren. Een office suite bevat een tekstverwerker, presentatiesoftware, rekenprogramma, databank en communicatiesoftware.
Een bekende Office Suite is Microsoft Office.
Een bekende Office Suite is Microsoft Office.
Een andere bekende office pakket is Corel WordPerfect Office.
Een andere bekende office pakket is Corel WordPerfect Office.

Office-document

Een bestand dat met een tekstverwerker, rekenprogramma of presentatieprogramma van Microsoft Office-suite is gemaakt.

On line help

Via On line-help kan informatie over een bepaald onderwerp opgevraagd worden op de computer. De informatie verschijnt in beeld, terwijl men gewoon door kan gaan met werken.

Opdrachtknop

Een knop in een dialoogvenster waarmee u een handeling kunt uitvoeren of annuleren. De twee bekendste opdrachtknoppen zijn OK en Annuleren. Wanneer u op een opdrachtknop klikt waarop puntjes staan achter de opdracht (bijvoorbeeld Bladeren...), wordt een volgend dialoogvenster geopend.

Open software

Software waarvan de broncode gratis wordt gedistribueerd, vaak via Internet.

Open source

Vrijgeven van de broncode van een programma, zodat ontwikkelaars en programmeurs een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling. Het bekendste voorbeeld van Open source is het gratis besturingssysteem Linux.

Open source software

Free software is software die vrij is van copyright. Een voorbeeld van software die vrij is van copyright is het Operating Systeem genaamd Linux. Dit UNIX Operating Systeem is ontwikkeld door een Finse informaticastudent Linus Thorvalds met medewerking van duizenden programmeurs die op het Internet zijn aangesloten. Linux is gratis en mag gratis worden verspreid. Veel software voor Linux is dan ook onder de vrije GNU-licentie vrijgegeven.

OpenDoc

Een standaard voor zogenaamde 'compound' -documenten. Dit zijn documenten die behalve tekst ook plaatjes, spreadsheets, tabellen, video en geluid kunnen bevatten. De verschillende componenten van zo'n document, zoals geluid en beelden, worden als het ware ingebed in het document. Deze standaard is de concurrent van Microsoft's OLE. De standaard is fabrikantonafhankelijk en is open. Dat laatste wil zeggen dat iedereen de specificaties kan krijgen om er mee te kunnen werken. OpenDoc is een initiatief van Adobe, Apple, Borland, IBM, Lotus, Novell, Oracle, Sun en Xerox.

OpenOffice.org

Een open source project welke een kantoorsoftware samenstelt, dat vergelijkbaar is met Microsoft Office. Het doel van OpenOffice.org is een leidend, internationale office suite (pakket) te maken die op alle belangrijke platformen kan draaien en alle functionaliteit biedt, waarbij gebruik van op open-component gebasseerde API's met op XML-gebasseerd bestandssformaat. OpenOffice.org maakt gebruik van LGPL (GNU Lesser General Public License).

Het product OpenOffice.org is een office suite, welke draait op meerdere platforms. Het bevat de belangrijke desktop applicaties, welke de gebruikelijke interface heeft en alle functies biedt in vergelijking met alle andere concurrerende office pakketten, zoals een tekstverwerker, rekenblad, presentatiesoftware en een tekenpakket. OpenOffice.org werkt transparant met een groot aantal bestandformaten, zoals welke gebruikt worden door Microsoft Office en ondersteunt het onafhankelijke bestandsformaat OpenDocument van OASIS. OpenOffice.org is in tegenstelling met Microsoft Office volledig gratis te gebruiken.
Writer - tekstverwerker van OpenOffice.org.
Writer - tekstverwerker van OpenOffice.org.
Calc - rekenblad van OpenOffice.org.
Calc - rekenblad van OpenOffice.org.
Base - databank van OpenOffice.org, welke in verschillende talen te krijgen is.
Base - databank van OpenOffice.org, welke in verschillende talen te krijgen is.

Operating System

  • OS
  • Besturingssysteem.
Besturingssysteem. Een softwareproduct dat verantwoordelijk is voor de besturing van een computersysteem en de communicatie met de apparatuur. Het vormt als het ware een schil tussen de applicatiesoftware en de hardware. De functies van besturingssystemen kunnen in drie taakgebieden ingedeeld worden: 1. beheer van hulpbronnen 2. bestandsbeheer 3. taakbeheer Bekende OS'en zijn: MS-DOS, Microsoft Windows, UNIX, Linux, MacOS.

Optimizer

  • Disk Optimizer
Programma dat schijven kan optimaliseren. Meestal komt het erop neer dat zo'n programma de fragmentatie van een schijf opheft, door alle files sequentieel te maken. Hierdoor zal de schijf minder zoektijd nodig hebben. De bekendste optimizers zijn wel Speedisk van Peter Norton en Compress van Central Point Software.

OrCAD

Tekenprogramma voor het tekenen van elektrotechnische tekeningen van OrCAD Systems Corporation.

Orphaned file

  • Zwevende tijdelijk bestand
  • Tijdelijke zwerfbestand.
  • Weesbestand
Een bestand dat ter ondersteuning voor een ander bestand (parent) dient, maar waarbij die functie niet meer mogelijk is doordat het parent-bestand eenvoudig niet meer aanwezig is. Dit kan doordat de parent-applicatie verwijderd of verplaatst is. De orphaned file kan worden verwijderd als de gebruiker zeker weet dat het bestand niet meer door een andere applicatie wordt gebruikt.

Orphaned tempory file

Een tijdelijk bestand dat door een programma gemaakt is ter ondersteuning van bepaalde taken, maar dat niet meer nodig is. Dit bestand wordt over het algemeen verwijderd als een programma netjes wordt afgesloten. Bij vastlopers of stroomstoringen zullen de tijdelijke bestanden blijven bestaan, totdat de gebruiker deze handmatig verwijdert.

OS

  • Operating System
  • Besturingssysteem
Het besturingssysteem is nodig om de hardware (computer + randapparatuur) en de software (de programmatuur) met elkaar te verbinden. Het vormt als het ware een schil rond de hardware en is een intermediair (schakel, verbinding) tussen de hardware en de software. Het besturingssysteem zorgt ervoor dat de informatiestromen in de computer op de goede manier worden geleid en geeft een foutmelding als er iets verkeerd gaat.

Oude versie

Oude versie is een term voor incourante software. Van veel softwarepakketten verschijnt regelmatig een nieuwe, veelal verbeterde versie.

Outlook Express

Programma dat standaard wordt meegeleverd met Windows, welke gebruikt wordt om mail mee te ontvangen en te verzenden. Behalve e-mail is het ook mogelijk om nieuwsberichten uit nieuwsgroepen te lezen. Outlook Express is de consumenten versie van Microsoft Outlook, welke meegeleverd wordt met Microsoft Office, Outlook is de mailclient voor de zakelijke markt.
Het programma Outlook Express.
Het programma Outlook Express.