Software woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Software woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Software

Nag screen

Een scherm van een shareware-programma, dat verschijnt wanneer het programma nog niet is geregistreerd (ervoor is betaald) of wanneer de proefperiode is verlopen. Soms moet de gebruiker enkele seconden wachten voordat hij op een knop kan drukken om het programma te kunnen gebruiken.
Nag screen van WinZip.
Nag screen van WinZip.

NAS

 • Network Application Support
Koppelingssoftware voor PC's in een Novell (Netware) omgeving om gegevens uit te kunnen wisselen met de VAX/VMS-omgeving.

Negative day

Software, informatie of media die ruim voordat het product/informatie officiëel beschikbaar/bekend gemaakt is, al bekend zijn/gestolen is. Zo kan het zijn dat software al ruim voor de release op het internet te downloaden is. Bekend zijn films die via nieuwsgroepen zijn te downloaden, nog niet eens in de bioscoop in de premiere hebben gedraaid.

NETmanager

NETmanager is een gecentraliseerd hulpprogramma voor het netwerkbeheer en -ondersteuning. Het stelt de gebruiker in staat ieder scherm van elke PC in het netwerk te bekijken en deze volledig te bedienen vanaf het eigen werkstation. NETmanager houdt een database bij omtrent het soort probleem, de verstreken tijd en gebruikte configuratie.

NETreports

NETreports is een verzameling netwerkbeheerprogramma's. NETreports is ontworpen om ongebruikte schijfruimte te lokaliseren, de configuratie van de fileserver te documenteren en snel rapporten ten behoeve van het management te produceren.

Netwerk-analyzer

 • Protocol-analyzer
Tool voor troubleshooting van het netwerk. Er worden een aantal functies uitgevoerd ten behoeve van real-time analyse van het netwerk. Daarnaast kunnen statische gegevens geproduceerd worden op basis van het verkeer op het netwerk om een beeld te krijgen van de bekabeling van het netwerk, de software, de file-server, de clients en adapterkaarten. De meeste analyzers hebben een ingebouwde TDR.

Netwerk-monitors

Netwerk-monitors volgen al het netwerkverkeer of een deel daarvan. Ze onderzoeken pakketten en frames en verzamelen informatie over pakketsoorten, fouten en het pakketverkeer naar en van elke computer.

Netwerk-shell voor het werkstation

Deze software zorgt ervoor dat een personal computer als werkstation binnen een netwerk kan functioneren.

Netwerkbesturingssysteem

Software waarmee een efficiënte besturing van een lokaal netwerk mogelijk wordt. Het besturingssysteem bestaat uit twee delen:
 • een deel voor de server
 • een deel voor het werkstation.
De werkstationsoftware vraagt om informatie en de serversoftware geeft informatie.

Netwerksoftware

Dit is alle programmatuur die ervoor zorgt dat er op een netwerkstation met het netwerk kan worden gewerkt. De software kan worden onderverdeeld in:
 • software voor de fileserver
 • communicatiesoftware
 • de netwerk-shell voor het werkstation

NETWORK SCHEDULER

NETWORK SCHEDULER is een gedeeld kalendersysteem dat gebruikt kan worden om individuele en groepsafspraken te co�rdineren.

NETWORK SCHEDULER: CC:Mail Interface

Network Scheduler: CC:Mail Interface biedt de gebruiker de mogelijkheid om te schakelen naar CC:Mail via één enkele toetsaanslag. Berichten over afspraken kunnen naar off/on-line users verzonden worden, co�rdinatie tussen gescheiden agendasystemen wordt op die manier mogelijk gemaakt.

NewsMaster

Klein DTP pakket. Vooral voor de minder professionele gebruiker een aardig pakket voor het maken van aanplakbiljetten en advertenties.

Newsreader

Een gebruiker heeft een newsreader nodig om Usenet-berichten te kunnen lezen.

Nibbles.bas

Een spel in Quick-basic dat gratis wordt meegeleverd word in DOS-versies. Het gaat over een slang die bij het eten steeds groter wordt en sneller gaat. Jij moet er voor zorgen dat hij alle cijfers opeet en niet tegen een muur op knalt.

Nieuwslezer

 • Newsreader
Softwareprogramma dat het mogelijk maakt de artikelen in de nieuwsgroepen van Usenet te lezen en zelf artikelen te posten.

Norton Anti Virus

Anti Virus programma van Peter Norton.

Norton Commander

Programma van Peter Norton om op een makkelijker manier files te kopiëren, verplaatsen of te wissen. Ook bezit het mogelijkheden om files te bekijken en eventueel te veranderen.

Norton Commander 5

Een populaire Dosshell, werd in het verleden veel door systeembeheerders gebruikt.

Norton Disk Dokter

Software van Peter Norton om eventuele gebreken of een schijf te repareren. Dit kunnen problemen met de FAT zijn, of problemen met de bootsector. Ook kan dit programma een lost cluster weer vrijgeven. Een laatste redmiddel als uw schijf problemen begint te vertonen.

NOS

 • Network Operating System
Een besturingssysteem voor de computer dat speciaal ontworpen is voor het ondersteunen van werkstations, personal computers en in sommige omstandigheden terminals, die zijn verbonden met het LAN (Local Area Network). Voorbeelden van NOS zijn Atrisoft's LANtastic, Banyan VINES, Novell Netware en Microsoft LAN Manager. Tegenwoordig worden ook diverse multi-purpose besturingssystemen als NOS gekenmerkt, zoals Microsoft Windows NT/2000 en Digital OpenVMS. Een Network Operating System verzorgt het delen van printers, standaard bestandssystemen en databases, applicaties en het beheren van een network name directory, beveiliging en andere beheersaspecten van een netwerk.

NOS diensten

Een NOS (Network Operating System) biedt onder meer de volgende diensten:
 • delen van bronnen, zoals printers, applicaties;
 • beveiliging, zodat een onbevoegde niet snel bij de gegevens kan komen;
 • stabiliteit, een netwerk is zodanig in te richten dat het voor 90% (of meer) altijd operationeel is;
 • vaak een serie managementtools waarmee het netwerk te beheren/onderhouden valt;
 • communicatie tussen clients - servers, servers - servers, en randapparatuur, routers, bridges, etc.

NOS nadelen

Een Network Operating System heeft onder meer de volgende nadelen:
 • Een netwerk aanleggen, beheren en onderhouden kost veel geld:
  • materiaal: servers, routers, bridges, switches, hubs, patchkasten, bekabeling, computerruimte, UPS, airco, modems, etc.;
  • software: NOS (Windows NT/2000 Server), netwerkapplicaties, beheerprogramma's, netwerkscanners, etc.;
  • licenties: client-licenties (voor elke client moet voor elk pakket dat de client nodig heeft een aparte licentie bestaan), serverlicenties;
  • mensen: per 100 clients moet er minimaal één beheerder fulltime in dienst zijn, vaak zijn voor speciale projecten externen (inhuur, specialisten) nodig, deze systeembeheerders werken vaak 's avonds en in het weekend, helpdesks (ondersteuning gebruikers);
  • opleidingen: de systeembeheerders, supportmedewerkers en gebruikers moeten op de hoogte zijn van de ontwikkelingen, van bestaande hard- en software, etc.
 • Ontwikkelingen op het gebied van netwerk en NOS gaan snel, waardoor een netwerk altijd blijft groeien. Voorbeelden zijn: WLAN (Wireless LAN), PDA ondersteuning, nieuwe typen servers (Dot.Net van Microsoft).

NOS voordelen

Een Network Operating System biedt onder meer de volgende voordelen:
 • Schaalbaarheid, een netwerkomgeving kan vaak een grote hoeveelheid clients aan. Vaak wordt een netwerk ingericht op groei.
 • Stabiliteit, indien een netwerk goed ingericht wordt, kan het bijna altijd beschikbaar zijn. Vaak worden hierover afspraken gemaakt met de klant in zogenaamde SLA's (Service Level Agreements), bijvoorbeeld dat een netwerk voor 99% operationeel moet zijn.
 • Beveiliging, er zijn vele manieren van beveiliging, bijvoorbeeld firewalls, virusscanners, backup, toegangsbeveiliging, etc.
 • Delen van resources (bronnen), zoals printers, bestanden, applicaties, scanners, etc, etc.
 • Kosten: diverse bronnen, zoals printers en scanners, worden door meerdere mensen tegelijk gebruikt. Software kan 'groter' worden ingekocht en is dus goedkoper per computer.
 • Verbindingen naar het internet, e-mail, voice over LAN.
 • etc, etc.

Notes

 • Lotus Notes
Omgeving voor Workflow management/groupware van IBM/Lotus. Heeft een goede integratie met het web via de Domino-webserver.