Software woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Software woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Software

Gateway

Een conversieprogramma tussen twee e-mailprogramma's. De gateway zorgt voor de vertaling tussen verschillende e-mailformaten.

Gateway Access Component

De mailsoftware die een postoffice in staat stelt adressen naar de gateway postoffice te sturen voor bezorging.

Geïntegreerd pakket

Dit is een pakket dat de gebruiker verschillende voorzieningen biedt, zoals mogelijkheden om tekst te verwerken, een spreadsheet, het maken van een database of grafiek, communiceren.

Gebeurtenis

 • Event
Een actie of gebeurtenis waarop een programma kan reageren. Voorbeelden van gebeurtenissen zijn muisklikken, het indrukken van een toets en muisbewegingen.

Gebruikersverificatiemodule

Software-onderdeel dat clients vraagt naar hun gebruikersnaam en wachtwoord.

Gecompileerd versus geïnterpreteerd

Als een programma gecompileerd wordt door een compiler, dan wordt het geschreven programma in één keer vertaald tot uitvoerbaar programma (EXE). Wordt een programma geïnterpreteerd (door een interpreter) dan wordt het programma regel voor regel bekeken en elke regel wordt dan ook direct uitgevoerd. Er wordt geen uitvoerbaar programma gemaakt. Het nadeel is meestal dat dit langzamer is. Het voordeel is dat programma's snel getest kunnen worden en dat syntaxfouten onmiddellijk gesignaleerd worden.

Geheugenvermenigvuldiger

 • Memory multiplier
Producten zoals RAM Doubler maken volledig gebruik van de karakteristieke eigenschappen van het besturingssysteem om programma-onderdelen in code-resources en zogenaamde 'fragments' te beheren. Net als bij een puzzel waar een passe-partout overheen is gelegd, kunnen 'niet-zichtbare', dus op dat moment onbenutte programmadelen worden verwijderd, waardoor het geheugengebied dat ze in beslag namen voor andere doelen vrijkomt. Als je deze programmadelen weer nodig hebt, is ook hier een tijdrovend laden vanaf de harde schijf onvermijdelijk. Naast dit mechanisme nemen softwarematige geheugenvermeerders ook de ongebruikte geheugentoewijzing van 'bescheiden' of niet geheel benutte programma's in beslag. Dit is allemaal mogelijk door de memory-unit.

Geluidspeler

 • Sound player
 • Media player
Een applicatie om geluidsbestanden af te spelen.

Genimal

Een programma waarbij van alles vanzelf gebeurt, terwijl je als mens toeschouwer bent. Het bestaat uit een wereld met slechts twee soorten 'levende' wezens: bomen en genimals. De laatsten zijn kleine beestjes die over je scherm kruipen, op zoek naar voedsel dat aan de bomen groeit. Deze genimals zijn nogal dom en vaak absoluut niet in staat om voedsel te vinden, zodat ze na een korte tijd - 1000 tijdseenheden, om precies te zijn - sterven aan ondervoeding. Sommige krijgen echter na verloop van tijd door hoe ze moeten overleven. Ze dienen zich van de ene boom naar de andere te verplaatsen om steeds opnieuw te eten, en zo hun leven te verlengen met 600 tijdseenheden per gevonden boom.

GetRight

Een programma om het downloaden van bestanden te vereenvoudigen en te versnellen. Bij het downloaden van grote bestanden kun je met GetRight de bestanden splitsen in meerdere delen. Het programma is in staat zelf de snelste server op te zoeken en daarvandaan de gekozen bestanden te downloaden. Mocht het downloadproces onverhoopt stagneren, of de verbinding verbreken, dan kan GetRight zelf de verbroken verbinding herstellen en het downloaden voortzetten vanaf het moment dat er een fout optrad.

GGI

 • Grafische Gebruikers Interface
Synoniem voor het algemenere GUI. Het gezicht (lay-out) van een programma, wat een gebruiker ziet.

GNU

 • Gnu's Not Unix
Project voor de ontwikkeling en verspreiding van gratis software.

Go!Zilla

Go!Zilla werkt als een regelprogramma voor het downloaden van bestanden. In feite kun je met dit programma exact regelen hoe, wanneer en welke bestanden je wilt downloaden. Het downloaden zelf gebeurt snel en efficiënt. Wanneer tijdens het downloaden de verbinding verbroken wordt, zal Go!Zilla het downloaden automatisch voortzetten vanaf het moment dat de fout optrad. Het programma kan zo ingesteld worden dat wanneer de taken beëindigd zijn, de computer wordt afgesloten. Go!Zilla werkt samen met je browser.

Gold Release

Wanneer het product geheel is afgerond en er geen code meer wordt veranderd, dan spreken we over het uiteindelijke product zoals het in de winkel komt te liggen. Deze eerste niet-bètaversie duiden we aan met de term Gold Release.

GPF

 • General Protection Fault
Geheugenbeschermingsfout in Windows. Twee programma's proberen tegelijkertijd van hetzelfde deel van het geheugen gebruik te maken.

Grafisch Georiënteerde Gebruikersinterface

 • GUI
Er zijn twee typen interfaces, namelijk grafisch georiënteerde interfaces en karaktergeoriënteerde interfaces. Bij karaktergeoriënteerde interfaces moet de gebruiker door middel van commando's een applicatie activeren/besturen. Voorbeelden hiervan zijn MS-DOS en UNIX. Bij grafisch georiënteerde gebruikersinterfaces kan de gebruiker met behulp van knoppen/pictogrammen op het beeldscherm een programma activeren/besturen. Voorbeelden hiervan zijn Windows, OS/2 en BeOS.

Grafisch pakket

 • Grafisch software
Toepassingssoftware die de gebruiker in staat stelt om grafische objecten te maken of te bewerken, zoals grafieken, afbeeldingen of tekeningen.

Graph-editor

 • Functie-curven-editor
Geeft animatieverlopen als curven weer, bijvoorbeeld voor coördinaten, draaiingshoeken of helderheid.

Graphical User Interface

 • GUI
Een grafische interface is een gebruiksvriendelijk programma dat tussen het besturingssysteem en de toepassingsprogrammatuur wordt geïnstalleerd. Besturing vindt plaats via grafische objecten (pictogrammen, menu's), meestal met behulp van de muis.

Greyed out

Greyed out betekent zoiets als onbeschikbaar. Als een knop of selectievakje greyed out is, betekent dit dat de betreffende functie niet beschikbaar of zelfs niet aanwezig is.
Greyed out
Greyed out

Groupware

Software die ondersteunt bij het samenwerken in werkgroepen. Standaard mogelijkheden zijn e-mail, het bijhouden van een adresboek en het gestruktureerd beschikbaar maken van documenten.

GUCI

 • Global Unique Clip Identifier
Binnen het proces worden veel systemen gebruikt. Van een programma worden in al deze systemen gegevens opgeslagen. Om deze aan elkaar te relateren is het van belang dat een programma in al deze systemen een unieke identificeerbare sleutel heeft. Ook het niveau van een band of file (CLIP niveau) moet een unieke sleutel zijn. Deze sleutel is bekend als GUCI.

GUI

 • Graphical User Interface
Onderdeel van het besturingssysteem of apart programma dat de gebruiker in staat stelt opdrachten aan het systeem te geven door te klikken op grafische objecten (pictogrammen, menu's). Het bekendste voorbeeld van een GUI is Windows.

Guiltware

Soort shareware-programma, waarvoor men niet hoeft te betalen. Wel wordt er in een help-bestand of informatie aangegeven dat het veel tijd en moeite kostte om het programma te maken, en dat een kleine donatie dan ook erg op prijs gesteld zou worden.