Software woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Software woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Software

Easter egg

 • Paasei
In een programma vertopt grapje van de programmeurs. Zo zit er in sommige versies van Excel een racespelletje verstopt.

Editor

Standaard editor die wordt geleverd bij MS-DOS. Het is een zogenaamde lijn-editor.

Editor

Programma om de inhoud van een bestand te wijzigen. Er bestaan hex editors, icon editors, program editors, saved game editors, etc.

Editor voor systeembeleid

 • Poledit
Het beheerprogramma waarmee u de instellingen van een systeembeleid kunt maken en wijzigingen voor een computer, groep of gebruiker.

Edlin

Editor (Line Text). Standaard editor die wordt geleverd bij MS-DOS. Het is een zogenaamde lijn-editor.

EIS

 • Executive Information System
Software bedoeld om de informatievoorziening aan het management te sturen, om hen te helpen bij de besluitvorming.

Electronische agenda

Hierin kun je onder meer afspraken registreren. Het apparaat attendeert je als het tijd is.

Elisa

Programma dat met een kleine dosis artificiële intelligentie een gesprek met een psychiater kan nabootsen.

Embedded software

Software die is ingebakken in technische producten, zoals auto's, computers, wasmachines, telefoons en magnetrons.

EMonitor

Netwerkutility. Emonitor observeert de activiteit op een ethernetkabel. Emonitor is een hulpmiddel bij het opsporen van defecte kaarten en pieken in datatransport. Emonitor registreert de tijd dat een aansluitpunt actief is en de hoeveelheid verzonden gegevens. Tevens wordt bijgehouden hoeveel pakketten door botsingen vervormd zijn.

Emulator

Programma dat emulatie mogelijk maakt.

Enabled

 • Beschikbaar
Wanneer een functie is enabled, is deze beschikbaar en dus bruikbaar.

Error

 • Foutmelding
Er is een probleem(pje) in de hard- of software.

Eudora

E-mailprogramma voor de Macintosh of Windows.

Event

 • Gebeurtenis
Gebeurtenis of actie. Bijvoorbeeld een bepaalde tijd die verloopt of de gebruiker die op de muisknop klikt.

Eventcounts

Een eventcount is een abstract object welke een telling bijhoudt van de gebeurtenissen in een bepaalde groep acties dat de systeem heeft gehad. Deze eventcounts kunnen worden gebruikt om een wederzijdse uitgifte te uitzonderen.

EWS

 • Employee Written Software
Door een werknemer geschreven software.

Excel

 • Microsoft Excel
Rekenprogramma (spreadsheet) van Microsoft, die u in staat stelt om berekeningen te maken, berekenningen omzetten naar grafieken en tabellen. Ook kunt u met Excel een soort databank maken, waarbij bepaalde velden in alfabetische volgorde kunt ordenen. Door middel van de datafilter kunt u bijvoorbeeld alle lege velden van een bepaalde kolom laten zien.
Simpele berekening in Microsoft Excel.
Simpele berekening in Microsoft Excel.

Excel Add-in

Hiermee kunt u gegevens van uw administratie direct in uw spreadsheet oproepen en bewerken.

EXE

Kort voor 'executable file' (uitvoerbaar bestand of wel een programma). U kunt het programma starten door er dubbel op te klikken.

EXE2BIN

 • Executable to Binary
Programma dat gebruikt wordt om een.EXE-bestand te converteren naar.COM.-bestand.

Executable

Een uitvoerbaar bestand (programma).

Execute

 • Perform
 • UItvoeren
Het uitvoeren van bijvoorbeeld een programma.

Expert system

Een programma waarmee een computer voor een bepaalde menselijke activiteit een expert kan nabootsen. Sommige expert systemen bevatten bijvoorbeeld alle gegevens over allerlei soorten medische klachten en kunnen een verband leggen tussen de klacht en de oorzaak. Dit betekent dat als u, de patiënt, intypt dat u een koorts en last van hoesten heeft, de software voor u uitzoekt dat dit betekent dat u verkouden bent en niet dat u bijvoorbeeld uw been is gebroken.

Export

Functie van een programma om een bestand te exporteren (converteren), zodat deze in een andere soortgelijk programma of een totaal andere type programma gelezen/bewerkt kan worden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een rekenblad in Microsoft Excel te exporteren, en zo danig te worden opgeslagen dat bestand te lezen is in Microsoft Access (xml). Uiteraard kan niet alle programma's naar alle verschillende typen bestanden exporteren. Soms biedt het programma de functie "Exporteren" aan, soms kun je het bestand converteren door tijdens het opslaan van het document middels de optie "Opslaan als.." (Save as...).
Enkele exportmogelijkheden van Microsoft Excel 2003.
Enkele exportmogelijkheden van Microsoft Excel 2003.

Export Utility

Een Exchange-hulpprogramma dat het kopiëren van de directory van Exchange naar een tekstbestand mogelijk maakt (dat betekent, exporteren) zodat het groepsgewijs kan worden aangepast en terug kan worden geplaatst in de directory (geïmporteerd). Dit hulpprogramma kan worden opgeroepen via het menu Tools van Exchange Administrator.

Exporteren

Vanuit een programma een bestand, afbeelding of tekst, gereedmaken voor gebruik in een ander programma. Bijvoorbeeld een tekening gemaakt in Corel Draw te exporteren (converteren) naar WordPerfect 5.1.

Extensie

 • Extension
 • Bestandsextensie
Code van drie letters achter de punt in een bestandsnaam die aangeeft om wat voor type bestand het gaat. Zo staan .ARJ en .ZIP bijvoorbeeld voor gecomprimeerde bestanden, .EXE en .COM voor programma's en .GIF en .JPG voor afbeeldingen.

Extern commando

Een opdracht die een gebruiker aan een besturingssysteem kan geven, maar die niet is vastgelegd in de kernel. De opdracht is dus een afzonderlijk bestand.

Externe opdracht

Een opdracht die in een afzonderlijk bestand is opgeslagen en vanaf schijf wordt geladen wanneer u de opdracht geeft.