Software woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Software woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Software

CAD

 • Computer Aided Design
Letterlijk: ontwerpen met behulp van de computer. Een CAD-pakket is een ontwerp- en tekenpakket dat wordt gebruikt door ingenieurs en architecten. Het bekendste voorbeeld is AutoCAD. Men onderscheidt 2D en 3D.

CAD/CAM

 • Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing
Letterlijk: ontwerpen met behulp van de computer en produceren met behulp van de computer. Deze zware toepassing stelt de hoogste eisen aan de verwerkingskracht van de computer.

CAE

 • Computer Aided Engineering
Letterlijk: bouwen met behulp van de computer. Verzamelnaam voor software die het mogelijk maakt om met de computer een stuk engineering te doen.

CAI

 • Computer Aided Instruction
Verzamelnaam voor software die computer ondersteund onderwijs mogelijk maakt. De computer wordt in dit geval gebruikt om de routinematige taak van de onderwijsgevende voor een deel over te nemen. De bekendste en meest geavanceerde toepassing van CAI is de vluchtsimulator bij de training van piloten.

CAM

 • Computer Aided Manufacturing
Computergestuurde fabricage. Met een CAM-programma voert men uit wat met CAD ontworpen is.

Cancel

 • Annuleren
Opheffen van een functie die men (per ongeluk) in gang heeft gezet.

CAP

 • Computer Aided Production
Hiermee ontstaan elektronische databanken die in hoge mate gestructureerd zijn voor toegang via het beeldscherm. CAP bestaat uit een Document Management System (DMS) en een geavanceerd systeem voor het plannen en het bijhouden van veranderingen. Dit 'planning and tracking system' (PTS) bevat informatie over alle ontvangen artikelen. PTS fungeert niet alleen als databank maar ook als logboek. Het verzekert de redacties van de tijdschriften en de auteurs van accurate informatie. DMS garandeert de opslag van alle teksten en illustraties die in bewerking zijn. DMS wordt al op grote schaal toegepast, terwijl PTS het stadium van implementatie heeft bereikt.

Cardware

Software waarbij de ontwikkelaars een kaartje verwachten van de gebruikers in plaats van betaling, bijvoorbeeld een briefkaart of een ansichtkaart.

CASE

 • Computer Aided Software Engineering
Een techniek voor het gebruik van computers bij één of meer fasen in de softwarelevenscyclus, inclusief de systeemanalyse, het ontwerp, de implementatie en het onderhoud van software. CASE-tools zijn uitgebreide programma's om informatiesystemen sneller te ontwerpen en eenvoudiger te onderhouden. Bekende leveranciers van CASE-tools zijn Cap Gemini (SDW) en Oracle (Oracle Designer).

CAT

 • Computer Aided Testing
Verzamelnaam voor software waarmee het mogelijk is het testen van systemen te automatiseren.

CC:Mail

E-mail programma van Lotus.

CD-foongids

Een overzicht van alle telefoon- en faxnummers in Nederland op een cd-rom (uitgegeven door KPN).
CD-Foongids van 2004.
CD-Foongids van 2004.

CDR

Vektorgeoriënteerde bestandstype van CorelDraw. Deze afbeeldingen kunnen zonder kwaliteitsverlies vergroot of verkleind worden.
CorelDraw 12 Graphics Suite.
CorelDraw 12 Graphics Suite.

Cel

Een geheugenblokje dat met tekst, getallen of formules gevuld kan worden in een spreadsheetprogramma. Het is een kruispunt van een rij en kolom in een werkblad van een spreadsheet. Elke cel draagt een naam (of celadres), die met een kolomletter en een rijnummer wordt aangeduid. Bijvoorbeeld: A1, AZ345.

Cellulaire automaten

Deze simpele, maar slimme computerprogramma's bestaan uit honderden tot soms tienduizenden elementen (cellen genaamd) die elkaars toestand kunnen waarnemen en - afhankelijk van de situatie waarin hun buren verkeren - hun eigen toestand aanpassen. Cellulaire automaten zijn overigens niet alleen theoretisch speelgoed van onderzoekers naar kunstmatig leven, maar hebben ook praktisch nut. Ze zijn bijvoorbeeld goed bruikbaar om verspreiding van bosbranden of besmettelijke ziektes op een computer na te bootsen.

Centreren (horizontaal )

Met deze functie centreer je tekst tussen de kantlijnen of rond de plaats van de cursor.

Centreren (verticaal )

Centreert tekst tussen de boven- en onderkant van een pagina bij het printen.

Channel

 • Kanaal
Logisch pad, toegewezen door het besturingssysteem tussen een gebruikersproces en een fysiek apparaat, voor het uitwisselen van data tussen beide.

Channel

Een laag van een afbeelding die geïsoleerd bewerkt kan worden, wordt veel toegepast in grafische beeldbewerkingsprogramma's, zoals Adobe Photoshop en Jasc PaintShop Pro.

Charityware

Shareware waarvoor je betaalt door het verrichten van enige arbeid voor een goed doel naar keuze.

Check It

Software waarmee de computer vrijwel compleet getest kan worden. Alle onderdelen, zoals geheugen, diskettestations, harde schijven, video en poorten zijn te testen. Is geschreven door Touch Stone.
Het programma Check It.
Het programma Check It.

Checkbox

 • Selectievakje
Vakje in een dialoogvenster van Windows of andere Microsoft-programmatuur. Als je op dit vakje klikt verschijnt er een vinkje in, ten teken dat de desbetreffende optie geactiveerd is. Klik je erop terwijl er al een vinkje staat, dan wordt dit weggehaald.
Selecteer wat je wilt hebben.
Selecteer wat je wilt hebben.

CIRC

 • Circular Reference
 • Cirkelverwijzing
Geeft aan dat er op een spreadsheet sprake is van een cirkelverwijzing, wat betekent dat de inhoud van cellen wederzijds afhankelijk is van elkaar. De informatie kan hierdoor onbetrouwbaar worden.
Engelse foutmelding bij een cirkelverwijzing in Excel.
Engelse foutmelding bij een cirkelverwijzing in Excel.

CLI

 • Command Line Interpreter
Methode om een computer te besturen door opdrachten in te tikken op het toetsenbord.

Clickware

Software die via het internet besteld, eventueel gedownload en gekocht kan worden. Het aankopen gebeurd dus middels een klik met de muis. Vaak is clickware niet in een computerwinkel te krijgen.

Clipper

 • CA-Clipper
Programma waarmee het mogelijk is om dBASE-applicaties te compileren tot een exe-file. Clipper is een product van Computer Associates. Het product wordt niet meer door CA ondersteund en de laatste Clipper versie is 5.3 uit 1995.
Het product CA-Clipper.
Het product CA-Clipper.

CNR

 • Click-N-Run
 • Click and Run
Techniek van het besturingssysteem Linspire om applicaties te selecteren, automatisch te laten installeren en direct ermee kunnen werken. Het installeren gaat dus volgens het principe klikken en ermee werken. Wanneer het om betaalde software gaat, dan gaat het over Click-N-Buy.
CNR Warehouse, waar je applicaties kan klikken.
CNR Warehouse, waar je applicaties kan klikken.

Cold turkey aanpak

Een deploy-methode, waarbij de omgeving (bijvoorbeeld een netwerk/server) geleidelijk overgaat naar een nieuwe opzet, nieuw product en/of een nieuw besturingssysteem.

ColdFusion

Product van Allaire voor het maken van een website; heeft tevens een eigen webserver. Met ColdFusion kan een bedrijf een database maken met een invoerscherm (template) en deze database kan worden gecombineerd met applicaties. Het is mogelijk om een website te maken waarin de pagina's dynamisch kunnen worden ontwikkeld terwijl deze beschikbaar worden gesteld op de webserver. ColdFusion kan worden beschreven als een IDE-omgeving (Integrated Development Environment) waarbij de ColdFusion Server dient als ontwikkelomgeving.

COLT Framework

 • Client Object Linking Technology
Een op OLE 2.0 gebaseerd objectgeoriënteerd systeem waarmee op eenvoudige en transparante wijze uitbreidingen kunnen worden toegevoegd aan de al bestaande desktops. Op deze manier wordt de gebruiker volledig afgeschermd van de achterliggende technologie.

Commentaar

In applicatieprogramma's (meestal tekstverwerking): commentaar kun je op elke plaats in je document invoegen. Het is zichtbaar op het scherm, niet bij het printen.

Communicatiesoftware

Software waarmee terminal-emulatie mogelijk is, of waarmee een koppeling met andere computers mogelijk gemaakt wordt. Meestal kunnen hiermee ook communicatieprotocollen worden geëmuleerd.

Compound Document

Een document dat OLE-objecten bevat (linked of embedded); een applicatie die objecten (tekst, geluid, beeld, enzovoort) kan bevatten.

Compressie

 • Comprimeren
 • Compression
 • Inpakken
Een manier om de grootte van bestanden te verkleinen. Sommige bestanden die veel beeld en geluid bevatten, nemen erg veel ruimte in beslag. Je kunt een bestand 'inpakken', zodat het minder bytes omvat. Het voordeel hiervan is dat er meer op een opslagmedium past, bijvoorbeeld op de harde schijf of diskette. Ook gaat het verzenden van bestanden via e-mail, of het downloaden, sneller als een bestand gecomprimeerd is. Er is speciale compressiesoftware ontwikkeld die deze bestanden kleiner maakt, een voorbeeld is het programma WinZip

Compressieprogramma

Programma waarmee je bestanden kunt 'indikken'. Voorbeelden van dergelijke programma's zijn: PKZIP, WinZip, ARC, ARJ, LHA en RAR.

Computerbesturingssysteem

 • Besturingssysteem
 • OS
 • Operating System
De software die de algehele werking van een computer bestuurt. Zo'n programma regelt onder meer in- en uitvoer van en naar randapparatuur, verzorgt gedeelten van het bestandsbeheer en voert applicatieprogramma's uit. Het besturingssysteem vormt als het ware een schil tussen de applicatiesoftware en de hardware. Voorbeelden van computerbesturingssystemen zijn: DOS, Linux, Windows en UNIX.

Console-prompt

Plek waar u zich op dat moment in het console-scherm bevindt en waar u tekst kunt intypen.

Contextgevoelige pop-up menu's

Kunnen op elk willekeurig punt van een scherm of venster opgevraagd worden. Ze verschaffen dan informatie die betrekking heeft op de activiteit die de gebruiker op dat moment uitvoert.

Conversie

 • Coverteren
Het omzetten van gegevens zodat ze geschikt worden gemaakt voor een toepassing in een andere omgeving; omzetten van een bestandssoort naar een andere bestandssoort, bijvoorbeeld een document dat in WordPerfect gemaakt is geschikt maken voor Word (WP naar DOC).

Converteren

 • Conversie
Het omzetten van gegevens zodat ze geschikt worden gemaakt voor een toepassing in een andere omgeving; omzetten van een bestandssoort naar een andere bestandssoort, bijvoorbeeld een document dat in WordPerfect gemaakt is geschikt maken voor Word (WP naar DOC).

COP

 • Code Of Practice
Een samenvattende handleiding van niet meer dan een tiental pagina's, waarin staat hoe een werknemer moet omgaan met een computer en hoe de programma's werken.

CoS

 • Class of Service
Een manier om algemene programma's en gebruikers met gelijke service eisen te ordenen in een algemene service of prioriteitsklasse.

COTS

 • Commercial Off-The Shelf software
Software, vaak utilities, die niet in de winkel te koop zijn, maar rechtstreeks van fabrikant aan de gebruiker verkocht worden. Vaak eerst als shareware aangeboden.

Courseware

Educatieve programmatuur.

cPanel

Een controlepaneel voor websites, waarmee de webmaster de instellingen kan beheren. Met behulp van de cPanel kan domeineigenaren de website beheren en monitoren. Cpanel bevat een groot aantal handige functies, bijvoorbeeld om e-mail- en ftp-accounts beheren, website statistieken bekijken, bestanden uploaden/verwijderen, de site backuppen en nog veel meer. Een groot aantal webhosters bieden deze tool aan voor het beheer van de websites.

Credits

Het aantal dagen, de tijdsduur of geldeenheden die je nog tot je beschikking hebt om een bepaald programma of BBS te gebruiken.

Credits

Onder dit kopje worden vaak de makers van een softwarepakket genoemd.
Lijst van makers van Internet Explorer.
Lijst van makers van Internet Explorer.

Crippleware

Software of hardware waarvan de functionaliteit niet deugt of waarvan essentiële onderdelen ontbreken.

Cross platform

Software die met dezelfde functionaliteit en een gelijkwaardige interface op verschillende computerplatforms draait (bijvoorbeeld Mac, Windows, OS/2).

Crystal Reports

Een rapportgenerator onder Windows.
Screenshot van Crystal Reports.
Screenshot van Crystal Reports.

CU-SeeMe

Programma om videoconferenties te houden via het internet.

CUA

 • Common User Access
Interface van OS/2. Standaard bedieningsinterface voor programma's met menubalk en pull-down menu's, zoals bedacht door IBM. Later overgenomen in ieder DOS-programma en ook gebruikt in Microsoft Windows.

CUI

 • Character-Oriented User Interface
Tekengeoriënteerde gebruikersinterface.

Custom install

 • Aangepaste installatie
Bij sommige programma's kun je selecteren welke type installatie je wilt. Bij een installatie van het type Custom kan de gebruiker zelf een aantal zaken bepalen. Zo kan de gebruiker bijvoorbeeld tijdens de installatie aangeven in welke directory hij de software wil installeren, welke onderdelen er geïnstalleerd moeten worden, waar de snelkoppelingen moeten komen en in welke taal hij de software wil hebben.
Bij ACDSee kun je bepalen welke type installatie je wilt gebruiken.
Bij ACDSee kun je bepalen welke type installatie je wilt gebruiken.

CVS

 • Concurrent Versions System
Systeem dat ontwikkeld is om een aantal bestanden hierarchisch te ordenen en bij elkaar te houden. Gebruikers kunnen de lokale kopie van het hierarchische systeem up-to-date houden vanaf de CVS-server. Met CVS is het mogelijk om meerdere versies van een bestand terug te draaien of nieuwe bestanden te stoppen, uiteraard is met dit systeem ook mogelijk om oude versies te verwijderen.