Software woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Software woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Software

Back Office

Algemene term voor afdelingen, personeel en software die op de achtergrond actief zijn. Het gaat om afdelingen die niet in contact komen met de klanten, bijvoorbeeld ontwikkel-, administratieve en kantoorafdelingen, en systeembeheer. Back Office personeel omvat mensen die zich op de achtergrond bezighouden met niet-onbelangrijke zaken binnen een bedrijf. Denk aan systeembeheerders, ontwikkelaars en accountants. Onder Back Office software vallen bijvoorbeeld serversoftware en boekhoudkundige applicaties.

Backsolver

Functie in een spreadsheetprogramma waarmee de waarde van onbekende variabelen herleid kan worden.

Balloon help

Helpinformatie gepresenteerd in de vorm van kleine tekstballonnen.

BAPco

Benchmark om de uitvoeringssnelheid van gangbare Office-toepassingen te testen.

Basis lettertype

Het lettertype en de -grootte die standaard door een tekstverwerker wordt gebruikt.

Beeld

 • View
Onderdeel van het menu van een programma waarin alle opties staan die betrekking hebben op de weergave van het programma zelf of van het document waar de gebruiker mee bezig is.
Het deel van de ribbon van Office 2007 waarin weergave van de programma en het document zijn opgenomen.
Het deel van de ribbon van Office 2007 waarin weergave van de programma en het document zijn opgenomen.

Beeldbewerkingsprogramma

Programma om foto's te verbeteren die bijvoorbeeld via een digitale camera of scanner in de computer zijn geladen. Je kunt kleuren corrigeren, contrast of helderheid aanpassen, details ophalen of juist verdoezelen. Alle handelingen die in een traditionele donkere kamer op foto's worden uitgevoerd, kunnen ook op de computer worden verricht. Het is alleen gemakkelijker en goedkoper.

Bells and whistles

 • Toeters en bellen
Een overvloed aan extra mogelijkheden en opties in bepaalde programma's.

Bereik

Coördinaten van een of meer cellen binnen een spreadsheet.

Bestandssysteem

 • File system
Het onderdeel van een besturingssysteem waarmee bestanden worden genoemd, opgeslagen en ingedeeld, oftewel de structuur die de lay-out van partities met bestanden en directories definieert. Het bestandssysteem bepaalt hoe bestanden door het besturingssysteem worden gevonden, dus efficiëntere bestandssystemen kunnen sneller en betrouwbaarder zijn. Windows herkent FAT-, NTFS- en HPFS-volumes. In de UNIX-wereld zijn NFS-volumes gebruikelijk, terwijl in Macintosh-systemen AFP-volumes worden gebruikt.

Besturingssoftware

 • OS
 • Operating Software
De programma's die de directe besturing van de computer verzorgen.

Besturingssysteem

Een verzameling systeemprogramma's en -bestanden die ervoor zorgt dat een computer functioneert, de aangesloten apparaten bruikbaar maakt en een interface beschikbaar stelt aan de gebruiker. Voorbeelden zijn UNIX, CP/M, MacOS, MS-DOS en Windows.

Besturingssysteem taken

 1. Verzorgt de verwerking van programma's die je op de computer start.
 2. Verzorgt de communicatie tussen het programma en de randapparaten.
 3. Moet de apparaten duidelijk maken dat er iets gedaan moet worden, dat er gegevens onderweg zijn, dat het apparaat gegevens naar de computer moet zenden.

Binary compatibility

Dit houdt in dat een besturingssysteem applicaties van een ander besturingssysteem kan draaien zonder dat er aan de applicaties iets hoeft te veranderen.

Bladeren

 • Browse
Een lijst met directories, bestanden, gebruikersaccounts, records, groepen, domeinen of computers doornemen.

Blaster-environment variabele

Vertelt het systeem (en alle actieve programma's) waar de SoundBlaster-hardware te vinden is. Deze variabele wordt in het bestand Autoexec.bat meegenomen met bijvoorbeeld de volgende regel: SET BLASTER=A220 I5 D1 H5 P300 T6.

Blok toevoegen

Een blok toevoegen aan een bestaand bestand.

Blue Glue

Scheldwoord voor IBM's SNA (System Network Architecture). De software was zo slecht geschreven dat deze de computer gigantisch vertraagde.

BMP

 • Bit Mapped Pattern
Grafisch bestandsformaat dat pixelgeoriënteerd is, dat wil zeggen dat elke tekening uit puntjes is opgebouwd.

Bookmark

 • Bladwijzer
 • Favorieten
 • Favorites
Een digitale boekenlegger: een hulpmiddel om snel locaties (URL's) op het internet vast te leggen en deze later weer terug te vinden. Wel is het noodzakelijk het bookmarkbestand een beetje bij te houden, door bij elke bookmark een kort commentaar te schrijven en de bookmarks in categorieën in te delen. Deze voorziening is in de meeste webbrowsers aanwezig (in Internet Explorer worden ze Favorieten genoemd, in Netscape Navigator Bookmarks). Door bookmarks van sites aan te maken in een browser kun je deze sites voortaan door een enkele muisklik activeren.

Bookmark list

 • Hotlist
 • Favourites
 • Favorieten
Een lijst met bookmarks.

Bootmanager

Dankzij bootmanagers is het mogelijk om meerdere besturingssystemen met verschillende bestandssystemen (FAT, FAT32, NTFS, HPFS) op één computer te installeren. Uiteraard zijn de verschillende bestandssystemen niet voor iedere besturingssysteem bereikbaar. Een NTFS-partitie is bijvoorbeeld niet bereikbaar onder DOS of Windows 9x/ME. Daarentegen is FAT32 bereikbaar onder Windows.

Borland Pascal

Pascal-versie van Borland, vroeger ook Turbo Pascal genoemd. De door Borland ontwikkelde programmeertaal Delphi is geënt op Pascal.

BPCS

 • Business Planning and Control System
Een systeem van applicatieprogramma's voor productie-omgevingen en andere industrieën, die zijn ontwikkeld door SSA (Systems Software Associates). De BPCS-applicaties kunnen worden verdeeld in: applicaties voor de boekhouding, voor goederenstroommanagement en voor productie.

Branch

 • Tak
 • Programmatak
Als in een programma een voorwaardelijke keuze moet worden gemaakt, splitst het programma zich in meerdere takken (branches).

BRIEF

 • Basic Reconfigurable Interactive Editing Device
Zeer geavanceerd source-editing programma.

Browser

 • Bladeraar
 • webbrowser
Een programma om een website te bekijken. Voorbeelden van webbrowsers zijn Internet Explorer (geleverd met Windows), Opera en FireFox.

Bubble help

Een ballonnetje met tekst die verschijnt om de gebruiker te laten weten wat een bepaalde knop of functie doet. Dit ballonnetje verschijnt wanneer de cursor twee seconden boven een knop of functie blijft staan. Bubble help wordt niet door alle programma's ondersteund.

Bugfix

Verwijdering van een bug (een fout) uit een computerprogramma door middel van aanvullende software.

Buggy

Een programma is buggy als het nogal veel bugs bevat.

Bugs

Engelse benaming voor programmeerfouten. Om een bug te repareren kunt u vaak een een 'patch' of een 'update' aanschaffen of downloaden.

Bugs

 • Fouten
Een fout in een programma, waardoor het anders of slecht functioneert, of soms zelfs vastloopt. Het woord bug betekent letterlijk 'mot'. De eerste computers waren enorm groot en het kwam wel eens voor dat insecten zoals motjes de oorzaak van storingen waren. Zo is dit woord ontstaan. Het is geïntroduceerd door G.M. Hopper in de jaren '40.

Build

Om onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende uitgaven van een product, geeft men iedere uitgave een buildnummer. Hoe hoger het buildnummer is, hoe recenter de software.

Build Breaker

Een Build Breaker is een fout die ervoor zorgt dat de versie van het product niet is te installeren. Er mogen dus geen Build Breakers aanwezig zijn in het product om de software succesvol te installeren en testen.

Bundled software

De software die fabrikanten van hardware er gratis bijleveren. Een compleet product verkoopt immers beter.

Bus-enumerator

Een type stuurprogramma dat vereist is voor elk specifiek bustype en dat verantwoordelijk is voor het opbouwen (inventariseren) van de hardwareboom op een Plug-and-Play systeem.