Rekenblad met formules en berekeningen - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Rekenblad met formules en berekeningen
Home | Sitemap | Zoektips |

Rekenblad

%

 • Percent sign
 • Procentteken
 • Per honderd
Dit teken wordt binnen formules gebruikt om een percentage uit te rekenen.

π

 • Pi
Griekse letter "p". De pi wordt in meetkundige berekeningen gebruikt als symbool voor 1 radiaal of voor 180 graden.

+

 • Plusteken
 • Plus sign
Het plusteken wordt in formules om twee waarden op te tellen, bijvoorbeeld 1+1=2. De uitkomst is de som van 1+1.

0

 • Nul
Eén van de twee waardes die het binaire stelsel kent, de andere waarde is 1.

1

 • Één
Eén van de twee waardes die het binaire stelsel kent, de andere waarde is 0.

2

Grondtal van het binaire talstelsel.

ABS

 • Absolute
 • Absoluut
Bewerking van een waarde, adres of getal die de oorspronkelijke waarde zonder mogelijke verandering oplevert.

Centimeter

Meeteenheid.

1 centimeter is:
 • 10 milimeter
 • 0,1 decimeter
 • 0,01 meter
 • 0,0001 hectometer
 • 0,00001 kilometer
 • 0,394 inch
 • 0,0328 yard
 • 0,0000054 zee mijl
 • 0,00000621 mijl

Drie Sigma

Punt op een standaard waarschijnlijkheidskromme waar in bijna 100 procent (99,7%) van de gevallen aan een kwaliteitseis is voldaan.

Inch

 • 2.54 cm
Meeteenheid.

1 inch is:
 • 25,4 milimeter
 • 2,54 centimeter
 • 0,254 decimeter
 • 0,0254 meter
 • 0,000254 hectometer
 • 0,0000254 kilometer
 • 0,0833 feet
 • 0,0278 yard
 • 0,0000137 zee mijl
 • 0,0000158 mijl

k

 • kilo
1000

K

 • Kilo
1024 (2 tot de 10e macht).

KB

 • Kilobyte
 • Kbyte
Maat voor opslagcapaciteit. Het geheugen van een computer bestaat uit miljoenen schakelaartjes die aan of uit kunnen staan. Elk schakelaartje stelt een waarde van 1 of 0 voor. Men noemt dit een bit, een afkorting van het Engelse BInary digiT. Een byte bevat precies acht bits en kan de waardes 00000000 (of wel 0 in ons decimale stelsel) tot en met 111111111 (255 in het decimale stelsel) voorstellen. Bij het opslaan van computertekst wordt de ASCII-code gebruikt, die 256 verschillende tekens (letters, cijfers, symbolen en stuurcodes) omvat. Een byte is ook precies genoeg om ruwweg een letterteken uit een tekst op te slaan. Een kilobyte is gelijk aan 1024 bytes (2^10).

Kb

 • Kilobit
1024 bits.

Kbit

 • Kilobit
1024 bits.

LSB

 • Least Significant Bit
De minst betekenisvolle bit van een byte.

Megabyte

 • MB
1 Megabyte = 1024 Kilobyte = 1048576 Bytes. Een diskette van 1.44 MB kan ongeveer 50.000 A-viertjes aan informatie bevatten.

Nanometer

Meeteenheid

1 nanometer is:
 • 0,001 micrometer
 • 0,000001 milimeter

P

 • Peta
Een grootheid. In geval van Petabytes, bevat de grootheid 2^50 bytes, oftewel 1.125.899.906.842.624 bytes.

Quadbit

Groepje van 4 bits die in één keer kunnen worden verstuurd via QAM.

Qubit

 • Qbit
 • Quantum bit
Iedere fase van een quantumdeeltje kan een bepaalde waarde vertegenwoordigen: niet slechts een 0 of een 1, maar tegelijkertijd 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enzovoorts. Zo'n deeltje dat verschillende waarden kan vertegenwoordigen wordt een qubit (naar quantum bit) genoemd. Omdat een qubit in principe een oneindig aantal waarden kan aannemen kan het ook ingezet worden voor een groot aantal berekeningen die tegelijkertijd door een quantumcomputer worden uitgevoerd.

Rekeneenheid

Eenheid waarmee men rekent, bijvoorbeeld getalsystemen (binaire, octale en decimale getallen).

SAT

 • Summed Area Table
Methode om door het berekenen van gemiddelde waardes van een textuur zijn weergave glad te maken.

Schrikkeljaren

Een jaar is een schrikkeljaar als het jaartal deelbaar is door 4, maar als het jaar deelbaar is door 100 is het geen schrikkeljaar, tenzij het jaar deelbaar is door 400. Het jaar 1900 is dus geen schrikkeljaar, 2000 wel.

Schrikkelseconden

Een periodieke correctie die bij atoomklokken worden aangebracht om ze gelijk te houden met de rotatie van de aarde, die iedere dag twee milliseconde langzamer wordt.

Science notation

De wetenschappelijke schrijfwijze van getallen, namelijk als een macht van 10. Hierin wordt 1,200,000 geschreven als 1.2E+6.

Sone

De sone is een nieuwe maateenheid voor het subjectief waargenomen volumeniveau van geluiden. Hierbij wordt niet alleen rekening gehouden met de frequentiecurve van het menselijk oor (bij een bepaalde geluidssterkte), maar ook met de variabele doorlaatkarakteristiek van het oor bij verschillende geluidssterktes alsmede met nieuwe inzichten op het gebied van de psycho-akoestiek.

T

 • Tera
Het biljoenvoud van een grootheid, bijvoorbeeld in THz = 1.000.000.000.000 Hz. In geval van bytes: een terabyte bevat 2^40 bytes, oftewel 1.099.511.627.776 bytes.

TB

 • Terabyte
1,024 gigabytes. Maateenheid voor de opslagcapaciteit van geheugens.

Tera

1024 Giga.

Terabyte

1024 gigabyte.

TeraFLOPS

1 biljoen berekeningen per seconde.

TFLOPS

 • Tera Floating-point Operations per Second
Tien tot de macht twaalf floating-point bewerkingen per seconde.

THD

 • Total Harmonic Distortion
 • Vervormingsfactor.
Maateenheid uitgedrukt in percentages. De mate van vervorming van geluid door toevoeging van ongewenste boventonen. Alle actieve elementen in de analoge signaalsverwerking 'verbuigen' min of meer de curvevorm van het signaal en veroorzaken daardoor boventonen. Zulke storingen kunnen door een gedefinieerd signaal op de ingang (meestal sinusvormig) en analyse van het uitgangssignaal meettechnisch worden geregistreerd.

THD+N

 • Total Harmonic Distortion + Noise
Vervormingsfactor dat becijfert niet alleen pure boventonen, maar wordt ook rekening gehouden met ruis, brom en nadere vreemde geluiden, wat er kan toe leiden dat de meet-waarde helemaal geen echte vervorming weergeeft, maar alleen bijgeluidjes.

TII

 • Terabyte Intensiteits Index
Aantal Terabyte dat door één systeembeheerder beheerd kan worden.

U

Standaard meeteenheid om de hoogte van een apparaat in een kast te bepalen. Een U is gelijk aan 1,75 inch oftewel 4,45 cm. De meeteenheid U wordt veel gebruikt voor computers die in grote computerkasten (19 inch rekken) worden geplaatst.
Een 1U server.
Een 1U server.
Een 2U server.
Een 2U server.
19 inch rekken vol met 1u servers.
19 inch rekken vol met 1u servers.

Y

 • Yotta
Een grootheid. Bij een Yottabyte gaat het om 2^80 bytes, oftewel 1.208.925.819.614.629.174.706.176 bytes.

Z

 • Zetta
Een grootheid. Bij een Zettabyte gaat het om 2^70 bytes, oftewel 1.180.591.620.717.411.303.424 bytes.

^

 • Caret
 • Accent circonflex
 • Dakje
De caret wordt vaak gebruikt om een machtsberekening aan te duiden, bijvoorbeeld met 10^2 wordt 10 tot de macht 2 bedoeld.