Programmeren woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Programmeren woordenboek
Home | Sitemap | Zoektips |

Programmeren

Abstracte klasse

 • Abstract class
Een abstracte klasse is een klasse die een of meer abstracte methoden bevat, dus methoden zonder definitiegedeelte en die niet is bedoeld om instanties van te maken. Ze dienen als superklasse voor andere klassen om een gezamenlijke interface te definiëren. Abstracte klassen en abstracte methoden zijn herkenbaar aan het sleutelwoord abstract.

Active scripting

Een functie van Internet Explorer waarmee scripts zijn uit te voeren op internetpagina's. Scripts zijn eenvoudige programmaatjes.

ActiveX

Systeemarchitectuurconcept. Softwarecomponenten die kunnen worden gebruikt om applicaties informatie te laten uitwisselen. Voorheen OLE (Object Linking and Embedding) geheten en ontwikkeld door Microsoft. ActiveX is dus de opvolger van OLE en COM, en wordt gepresenteerd als alternatief voor Java voor het ontwikkelen van software voor het Internet. Het heeft ten opzichte van Java als voordeel de grotere flexibiliteit en performance, als nadeel inherente veiligheidsproblemen en platformafhankelijkheid. Door ActiveX in de praktijk slechts beschikbaar te stellen voor Windows 95 en Windows NT, hoopt Microsoft haar hegemonie op de desktop-softwaremarkt te verlengen tot in het Internet-tijdperk.

ADS

 • Application Development System
Systeem voor het ontwikkelen van toepassingen.

Agile Development

Een snelle en flexibele ontwikkelingsmethode die gebruik maakt van tijdsgebonden iteratieve (herhaalde processen) en evolutionaire ontwikkelingsmethoden. Agile maakt gebruik van een veranderende planning, bevordert een snelle levering en bevat andere waarden en technieken die de flexibele en snelle veranderingen in het proces toelaat. Het kenmerk van een agile development is dat het flexibel om gaat met eventuele veranderingen tijdens het ontwikkelproces.

AionDS

Ontwikkelomgeving van Platinum, bij uitstek geschikt voor de realisatie van kennisintensieve applicaties met behulp van regelgebaseerd programmeren.

Airplane rule

Complexiteit van hard- en software verhoogt de kans op fouten. Iets vergelijkbaars geldt voor vliegtuigen: een vliegtuig met vier motoren heeft meer kans op motorpech dan een vliegtuig met twee motoren.

Algoritme

Een set regels in een bepaalde volgorde om een probleem op te lossen.

Analysefase

Onderdeel van het ontwikkelproces bij het programmeren. In de analysefase wordt middels uml de domeinversie van het klassediagram en de dynamische diagrammen gemaakt.

AND

Een logische bewerking. Als we twee 1'en met elkaar AND'en is het resultaat 1. Als we twee 0'en met elkaar AND'en is het resultaat 0. Als we 1 en 0 AND'en is het resultaat weer 0.
AND
AND

API

 • Application Programming Interface
Een verzameling programmeeropdrachten (vaak ook als interfaces aangeduid) die de functies van een programma aanroepen. Andere programma's kunnen de API van een programma gebruiken om diensten te vragen of om met dat programma te communiceren. Het is dus een methode die het mogelijk maakt om twee programma's met elkaar te laten communiceren. DDE is een heel bekende vorm hiervan. Ook communicatie tussen verschillende operating systems valt onder deze term.

Application Programming Interface

 • API
Een verzameling programmeeropdrachten (vaak ook als interfaces aangeduid) die de functies van een programma aanroepen. Andere programma's kunnen de API van een programma gebruiken om diensten te vragen of om met dat programma te communiceren. Het is dus een methode die het mogelijk maakt om twee programma's met elkaar te laten communiceren. DDE is een heel bekende vorm hiervan. Ook communicatie tussen verschillende operating systems valt onder deze term.

Argument

Wanneer een routine wordt opgeroepen door een andere routine, geeft de oproepende routine dikwijls een of meer waarden door die de opgeroepen routine op de een of andere manier verwerkt. Die waarden zijn argumenten of parameters.

Array

 • Rij
 • Lijst
Een variabele waarin een aantal elementen van hetzelfde type opgeborgen kan worden. De elementen van een array worden genummerd. Deze nummering beweegt zich tussen twee grenzen, maar de nummering begint altijd bij 0. Het nummer van een element van een array heet index.

Array

Een array is een reeks van cellen of waarden.

ASN

 • Abstract Syntax Notation
Een nauwkeurige definitietaal die kan worden vergeleken met progammeertalen als COBOL, FORTRAN of C.
Screenshot van een ASN-editor.
Screenshot van een ASN-editor.

Assembler

Vertaalprogramma om tekst in assembly language (assembleertaal) te vertalen naar machinecode. Deze code is rechtstreeks te lezen door een microprocessor. Het is een programmeertaal die zeer dicht bij machinetaal staat, maar die door gebruik van mnemonics (woorden en afkortingen) in plaats van getalswaarden veel gemakkelijker te begrijpen is.

Assignment operator

 • Toekenningsoperator
Een functie in een programmeertaal om een waarde aan een variabele te koppelen. Bij Perl is de assignment operator =.

Associatieve Array

Array waarbij de sleutels strings zijn in plaats van getallen.

Attributen

 • Kenmerken
 • Attributes
Attributen maken informatie beschikbaar tijdens de uitvoering van het programma, bijvoorbeeld de bestandsnaam en locatie. Binnen de programmeertaal C# zijn attributen afgeleid van de basisklasse System.Attribute.

Autodecrement

Automatische functie binnen een programmeertaal die de waarde van een variabele verlaagt, bijvoorbeeld $num-- (de waarde van de variabele $num wordt verlaagd met 1).

Autoincrement

Automatische functie binnen een programmeertaal die de waarde van een variabele verhoogt, bijvoorbeeld $num++ (de waarde van de variabele $num wordt verhoogd met 1).

AWE

 • Advanced Windowing Extension
Een stel API's waarmee meer fysiek geheugen kan worden aangestuurd dan in een 32-bits architectuur eigenlijk mogelijk is. Door telkens een 'window' vanuit het virtueel geheugen aan te leggen naar fysiek geheugen buiten de 4 GB grens kunnen applicaties met behulp van deze API's veel meer data vewerken.