Programmeren woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Programmeren woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Programmeren

Variabele

  • Variable
Een willekeurige waarde die wordt opgeslagen totdat een toepassing wordt beëindigd. Vertegenwoordigt een bepaalde numerieke, logische of tekstuele waarde.

Variable interpolation

Het gebruiken van een variabele in een string.

VCL

  • Visual Component Library
Class library van Borland voor de ontwikkeling van Windows applicaties.

Verbose

  • Beeldsprakig
  • Woordenrijk.
Met betrekking tot programmeren: Je kan een commando in diverse talen samenvattend weergeven, zoals:
pat = re.compile(r"\s*(?P
[^:]+)\s*:(?P.*?)\s*$")
Heel compact dus, maar niet voor iedereen duidelijk. Dezelfde commando kun je ook zo weergeven:
pat = re.compile(r""" \s* # Skip leading whitespace
(?P
[^:]+) # Header name
\s* : # Whitespace, and a colon
(?P.*?) # The header's value -- *? Used to
# lose the following trailing
whitespace
\s*$ # Trailing whitespace to end-of-line
""", re.VERBOSE)


Dit is duidelijker (in ieder geval voor een programmeur). Dat bedoelen ze nou met verbose, het met vele woorden iets duidelijk maken, wat ook samenvattend kan.

Verifiëren

  • Verify
Controleren van de leesbaarheid van de gegevens. Controleren of een taak/opdracht volledig is uitgevoerd.

Virtual Prototyping

Maakt deel uit van een nieuwe ontwerpomgeving. Een virtual prototype kan in steeds meer gevallen de rol van een fysiek prototype overnemen. Hierdoor wordt zowel een enorme hoeveelheid tijd als geld bespaard. Een virtueel prototype kan direct worden gegenereerd aan de hand van de ontwerpdata; het kan ook snel worden aangepast.

Visueel ontwerpen

Met de meeste programmeer-gereedschappen kun je tegenwoordig visueel ontwerpen. Dat houdt in dat je middels drag-and-drop allerlei componenten - zoals knoppen, labels en invoervakken - op een scherm kunt plakken. Alleen de code die bijvoorbeeld bepaalt wat er gebeurt als je zo'n component aanklikt, moet nog echt geprogrammeerd worden (in een tool als Basic, C++ of Pascal). De visuele editor genereert automatisch, en vaak onzichtbaar, de code om een venster of een component te tonen.

VSTA

  • Visual Studio Tools for Applications
Opvolger van VBA (Visual Basic for Applications) welke samen met Office 2007 het ontwikkelhulpmiddel is voor Office-ontwikkelaars. VSTA biedt de ontwikkelaar een programming-IDE (Intergrated Development Environment) die vanuit de Office-producten aan te roepen is. VSTA maakt gebruik van de mogelijkheden van het Microsoft .NET 2.0 Framework met de ontwikkeltalen C# (spreek uit: C-Sharp) en Visual Basic.NET. Oude VBA-code werkt daarnaast nog steeds in VSTA, echter kan niet zomaar gebruik worden gemaakt van VBA in combinatie met VSTA-talen.

VSTO

  • Visual Basic Tools for Office
Omgeving voor het ontwikkelen van applicaties onder Office. Een add-on van het programma Visual Studio 2005, welke gebruik maakt an het Microsoft .NET 2.0-Framework en ondersteunt onder andere de talen VB.NET, C# en het webgebaseerde ASP.NET. In Visual Studio 2005 kan met behulp van VSTO een Office-applicatei worden gemaakt via een applicatietemplate voor bijvoorbeeld Excel.