Programmeren woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Programmeren woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Programmeren

TDD

  • Test Driven Development
Tijdens het ontwikkelen van een applicatie is het belangrijk dat de code moet worden getest op correcte werking. Onder test driven development wordt verstaan dat de ontwikkelaar eerst de testen maakt, waarmee de methoden van een class (binnen Java) kan worden getest. De methoden worden wel aangemaakt, maar zonder de implementatie (lege methoden). Wanneer de testen klaar zijn wordt pas begonnen met het maken van de implementaties (vullen van de methoden). De gemaakte methoden kunnen worden getest met behulp van de vantevoren gemaakte testen.

Terminator

Afsluitcharacter(s) van een string of een record. Dit kan elk character(s) zijn. Als terminator voor regels in een tekstfile wordt meestal CRLF (CR en LF) gebruikt.

Third party developers

Externe ontwikkelaars die het basisprogramma uitbreiden, op specifieke taken bijstellen, of van extra functionaliteit voorzien.

Trustworthy Computing

Initiatief van Microsoft voor het verbeteren van de veiligheid van alle software en besturingssystemen van Microsoft.

Typing

Een programmeur moet bij het aanmaken van een variabele vermelden of deze variabele bijvoorbeeld een string of een integer is. Een programmeertaal die dit van een programmeur eist, is dan strongly typed, bijvoorbeeld C++. Een programmeertaal die deze eis niet stelt, is loosely typed, bijvoorbeeld Perl.