Programmeren woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Programmeren woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Programmeren

RAD

  • Rapid Application Development
Een methode waarmee u sneller toepassingen zou kunnen ontwikkelen. Vroeger werd een programmeerklus feitelijk serieel uitgevoerd, dus strikt gescheiden, opeenvolgende stappen: ontwerp, verfijnder ontwerp, programmeren, testen, afleveren. De gebruiker kwam in dit traject twee keer aan bod, bij het geven van de opdracht en bij het betalen. Bij de RAD-methode worden soortgelijke stappen cyclisch doorlopen waarbij de programmeur de tussenresultaten steeds terugkoppelt met de gebruiker, zodat er ruimte blijft voor tussentijdse verbeteringen. Visuele omgevingen zoals Delphi en Visual Basic zijn bij uitstek geschikt om RAD te werken, omdat je heel snel een werkende interface kunt bouwen voor een indruk van het eindresultaat.

RAD- tools

  • Rapid Application Development Tools
Software waarmee relatief makkelijk en snel computerprogramma's kunnen worden ontwikkeld.

Random

Term voor alles wat toevallig of willekeurig is.

Random generator

  • Toevalsgenerator
Een algoritme dat een willekeurig getal produceert.

Real

Een variabele die een E-macht notatie heeft en dus ook getallen achter de komma kan weergeven. Hiervan zijn diverse maten van nauwkeurigheid mogelijk. Deze nauwkeurigheid loopt uiteen van 4 bytes reals tot 10 bytes reals. Het meest gebruikt is een 6 bytes notatie. Deze kan getallen weergeven tussen 2.9E10-39 en 1.7E1038. Van deze getallen zijn dan 11 tot 12 cijfers betrouwbaar.

Redo commando

Commando dat het laatste commando herhaalt.

Reeks

  • String
Serie alfanumerieke karakters.

Regressie

Voorspelbare waarde van een variabele gebaseerd op het patroon van een andere variabele.

Reserved words

Een lijst met woorden waaraan een speciale betekenis is toegekend. Bij een programmeertaal mag men vrij de namen van variabelen en labels kiezen, echter met de beperking van de sleutel-woorden voor die taal. Voor Pascal zijn dit bijvoorbeeld: BEGIN, END, WHILE, DO, REPEAT, etc....

Return-type

Het type variabele dat terug wordt gegeven door een functie (constructie waarmee een specifieke taak kan worden uitgevoerd).

Reverse engineering

Code van een applicatie achterhalen door een programma te ontrafelen.

Robot

Programmeerbare manipulator, of wel een computergestuurde hand en arm. Een robot mag echter pas een robot genoemd worden indien hij minimaal 5 vrijheidsgraden heeft. Dit zijn bewegingen in de X, Y en Z richting en 2 rotatiemogelijkheden in de pols. Er zijn maximaal 6 vrijheidsgraden (3e rotatie in de pols). Indien een machine geen 5 vrijheidsgraden heeft, valt hij gewoon onder de groep van numeriek bestuurde machines (NC-machines) .

Routine

Een 'routine' is een onderdeel van een programma dat een speciale, afgebakende, functie vervult. Zo bevat de routine 'WachtOpAfstandsbediening' bijvoorbeeld programmacode die - u raadde het al - wacht totdat de afstandsbediening geactiveerd is.

Runtime error

Runtime errors zijn fouten die niet worden veroorzaakt door de beveiliging van het programma, maar door het programma zelf. Het programma wordt dan beëindigd met een foutcode bestaande uit een getal tussen 1 en 255 en een adres van acht cijfers en/of letters.

Runtime errors

Runtime errors (fouten) treden op wanneer de applicatie iets probeert te doen wat op dat moment niet mogelijk of toegestaan is. Hierbij kun je denken aan delen door nul, of door een bestand te openen op een niet-beschikbare netwerkbron. Dit type fouten is op te vangen met foutafhandeling en deels te voorkomen door defensief te programmeren.