Programmeren woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Programmeren woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Programmeren

Parser

Een onderdeel van een compiler, die de data ontvangt van een formulier of een sequentieel programma instructies bron, interactieve online commando's, markup tags of een andere gedefinieerde interface. De parser deelt de data op in groepen, bijvoorbeeld de nouns (objecten), verbs (methodes) en de eigenschappen of opties. Deze groepen kunnen worden gebruikt door andere programma's, bijvoorbeeld door andere onderdelen van de compiler. Een parser kan ook controleren of alle input compleet is.

Parsing

Ontleden van tekst. Het kan gaan om gewone tekst of om programmeertaal. Na ontleding kunnen de gegevens geanalyseerd worden.

Partial modifier

Binnen C# is het mogelijk om een typedeclaratie te verdelen over verschillende deeldeclaraties met behulp van de partial modifier. Deze wordt gebruikt om aan te geven dat de klassedeclaratie een gedeeltelijke typedeclaratie is. Verschillende partial-typedeclaraties met dezelfde naam binnen een namespace of typedeclaratie combineren tot een typedeclaratie.

Patch

Reparatiesoftware, vaak verhelpt een patch een bug uit een software-pakket.

Pattern

 • Design pattern
Bij software ontwikkeling is een pattern (of design pattern) een geschreven document waarin een algemene oplossing staat voor een ontwikkel probleem dat kan voorkomen in meerdere projecten. Software ontwikkelaars maken gebruik van dergelijke documenten om vraagstukken binnen hun eigen projecten te kunnen oplossen. Pattern maken gebruik van een formele benadering om een ontwikkel probleem te omschrijven, met de voorgestelde oplossing en de daarbij horende factoren die effect kunnen hebben op het probleem of de oplossing. Een succesvolle pattern heeft zich bewezen in minimaal drie eerdere projecten of situaties. Een design pattern bevat de volgende informatie:
 1. Naam dat de pattern beschrijft
 2. Probleem dat is opgelost door de pattern
 3. Context of instellingen waaronder het probleem ontstaat
 4. Omgevingsfactoren die invloed hebben op het probleem of op de oplossing
 5. Voorgestelde oplossing
 6. Context voor de oplossing
 7. Rationele achtergrondinformatie (voorbeelden en verhalen van successen of mislukkingen)
 8. Bekende gebruikte patterns en patterns die relatie hebben
 9. Auteur en datum informatie
 10. Referenties en zoekwoorden
 11. Eventueel een codelisting

PhpMyAdmin

Hulpmiddel om MySQL-databases te beheren.
Screenshot van PhpMyAdmin.
Screenshot van PhpMyAdmin.

Pipelining

Bij pipelining wordt een proces in meerdere fasen opgedeeld en wordt het stap voor stap uitgevoerd. Indien object 1 bij fase 2 uitkomt, kan object 2 meteen beginnen aan fase 1.

Piping

Manier om de uitvoer van het ene programma te gebruiken als invoer voor het volgende programma. Een vorm van redirecten binnen éen commando-regel.

Platform Builder

Wanneer Microsoft een sourcecode vrijgeeft, zal deze geschikt gemaakt zijn voor de Platform Builder tool van Microsoft, hiermee kunnen applicaties gemaakt worden. Een licentie voor deze tool is niet nodig. Een van de sourcecodes die Microsoft vrij gegeven heeft is Windows CE 3.0.

Pointer

Verwijzing naar een record of een adres, wordt bijvoorbeeld gebruikt in de index van een index-sequentiële bestandsorganisatie.

Polymorphisme

Van een (basis)object kunnen verschillende objecten afgeleid worden waarbij de functies dezelfde naam hebben maar hun functionaliteit verschillend is.

Porteren

Een programma in assembleertaal overzetten naar een ander soort computer dan waar het voor geschreven is.

Postincrement

Hiervan is sprake wanneer er in een programmeertaal tijdens een opdracht (bijvoorbeeld print) een variabele opgeroepen wordt in een string en deze tijdens de opdracht van waarde verandert. Toch zal de opdracht eerst de �oude' waarde afbeelden en vervolgens de waarde veranderen. Voorbeeld:
print �$var++�;
De waarde van $var wordt eerst afgebeeld, vervolgens wordt er 1 bij opgeteld.

Preincrement

Hiervan is sprake wanneer er in een programmeertaal tijdens een opdracht (bijvoorbeeld print) een variabele opgeroepen wordt in een string en deze tijdens de opdracht van waarde verandert. Hierbij wordt de nieuwe waarde van de variabele getoond. Voorbeeld:
print �++$var�;
De waarde van $var + 1 wordt afgebeeld.

Preprocessor

Een programma dat wordt uitgevoerd vlak voor de uitvoering van de compiler (programma dat broncode van een hogere programmeertaal vertaalt naar machinetaal). De werking is onopvallend voor de programmeur, maar toch zeer belangrijk. Het verwijdert alle commentaar uit de broncode en voert een reeks tekstuele vervangingen uit, waarna het resultaat naar de compiler wordt gestuurd.

Program generator

Een softwareprogramma waarmee je op een eenvoudige manier volledige programma's kunt genereren.

Programmeertaal

 • Programming language
Taal die wordt gebruikt om programma's te schrijven voor computers. Bekende programmeertalen zijn BASIC, Pascal, C, FORTRAN, PROLOG en COBOL.

Programmeren

Het maken van software waarmee functies op een computer kunnen worden gerealiseerd.

Programming

 • Programmering
Fase van de SDLC (Systems Development Life Cycle) waarin het ontwerp wordt omgezet naar uitvoerbare programma's.

Projectdirectory

 • Projectroot
Een projectdirectory is de verzamelplaats van alle code die nodig is voor het ontwikkelen van een programma. Een projectdirectory bevat bijvoorbeeld expliciete subdirectories voor projectdocumenten, broncode, (externe) libraries en testdata. De subdirectory met de broncode kan weer andere subdirectories bevatten voor de verschillende componenten waaruit de applicatie bestaat (packages). De opbouw van een projectdirectory verdient veel aandacht bij het opzetten van een ontwikkeltraject en wordt tijdens de uitvoering zorgvuldig onderhouden.


Warning: include(tabellen/tabellen/projectdirectory.inc.php3) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/htdocs/woorden/woorden/php/midden/resultaten/themastandaard.inc.php3 on line 215

Warning: include(tabellen/tabellen/projectdirectory.inc.php3) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/htdocs/woorden/woorden/php/midden/resultaten/themastandaard.inc.php3 on line 215

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'tabellen/tabellen/projectdirectory.inc.php3' for inclusion (include_path='.:') in /www/htdocs/woorden/woorden/php/midden/resultaten/themastandaard.inc.php3 on line 215

Provisioning workflow

De totale stap-voor-stap definities om een applicatie of een bepaald type server in te richten, wat wordt vastgelegd in een DCML-bestand (Data Center Markup Language). Bij workflow praten we over de dialogen die nodig zijn om tot deze definities te komen.

PSD

 • Programma Structuur Diagram
Soort bouwtekening voor software.

Pseudocode

Code van een programma dat geschreven is om een werking van een concept te demonstreren, maar niet om de code te activeren.