Programmeren woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Programmeren woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Programmeren

MAC

 • Message Authentication Code
Rekenkundige bewerking die op de programmatuur wordt losgelaten om aan te tonen dat deze niet is gemodificeerd.

MAD

 • Model-based Application Development
Een methode voor iteratieve en incrementele systeemontwikkeling. Het ontwikkelen van applicaties met halffabrikaten (MAD, Modelbased Application Development) biedt de flexibiliteit en keuzevrijheid van ontwikkelen op maat, gecombineerd met de hogere snelheid en slagingskans van een standaardoplossing. Modelmatige systeemontwikkeling laat zich zeer goed combineren met RAD en verloopt idealiter als volgt:
 1. De functionele inhoud van het te implementeren halffabrikaat wordt bestudeerd door ontwikkelaars en toekomstige eindgebruikers;
 2. In overleg met de organisatie wordt ontbrekende functionaliteit toegevoegd, en overbodige verwijderd;
 3. Er wordt in zeer korte tijd een werkend prototype gerealiseerd met behulp van een geschikt 4GL-ontwikkelhulpmiddel;
 4. Met betrokken eindgebruikers wordt in iteratieve sessies het prototype besproken en aangepast, totdat de definitieve vorm wordt verkregen.

MAPI

 • Mail/Messaging Applications Programming Interface
 • Messaging API
Een object georiënteerde programmeerinterface voor berichtdiensten, ontworpen door Microsoft. Microsoft Outlook is een voorbeeld van een MAPI-client.

Markup languages

Meta-talen, speciaal bedoeld voor het aanbrengen van structuur in complexe documenten. De bekendste variant is HTML.

MDA

 • Model Driven Architecture
Een software-ontwikkelconcept waarbij de businessspecificaties leidend zijn voor de grotendeels automatisch te genereren software. De basis voor MDA is in 2000 gelegd door OMG (Object Management Group) met de publicatie van het MDA-raamwerk.

Member functions

Een object (in object georiënteerd programmeren) bestaat uit data en een aantal functies/routines om met die data te werken. De routines die deel uitmaken van zo'n object worden member functions genoemd. In het geval van de visuele objecten gaat het om de event handlers.

Merise

Een van de vier SDW (Systeem Development Workbench) modules voor gegevensmodellering.

Messaging Application Programming Interface

 • MAPI
Een object georiënteerde programmeerinterface voor berichtdiensten, ontworpen door Microsoft.

Meta-talen

Talen die speciaal bedoeld zijn voor het aanbrengen van structuur in complexe documenten. De bekendste variant is HTML.

Metacharacter

Karakter in een programmeertaal dat een speciale betekenis heeft, zoals $ (aankondiging van een variabele) in Perl.

Modulair programmeren

Verwijst naar het verdelen van het programma in kleinere programma-eenheden (modules).

Moniker

Je kunt WMI gebruiken door het aanroepen van de objecten. Door het aanroepen van deze objecten beschik je over alle mogelijkheden van WMI, maar er is ook een eenvoudige manier. Deze eenvoudige werkwijze maakt gebruik van een zogenoemde moniker. Ook een moniker is een soort object, maar eigenlijk is het een interface naar de werkelijke WMI objecten. Door gebruik te maken van deze moniker kunnen we in een enkele commando het verzoek maken in plaats van meerdere WMI objecten aan te spreken.

MPLD

 • Mask Programmable Logic Device
Deze PLD is te programmeren door verbindingen aan te brengen op het masker.

Multiple inheritance

De situatie waarin een subklasse meerdere superklassen heeft.