Programmeren woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Programmeren woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Programmeren

Lagere programmeertaal

Machinetaal en assembleertaal: programmeertalen waarvan de instructies weinig weg hebben van menselijke taal. Hierdoor zijn lagere programmeertalen moeilijk te leren en te begrijpen.

Library

Een verzameling functies en subroutines, die in een programma kunnen worden gebruikt. Tijdens het compileren worden de benodigde functies en subroutines uit de bibliotheek worden gehaald.

Library

  • Bibliotheek
Verzameling van vooraf gedefinieerde klassen die gebruikt kunnen worden in een programma. Tijdens de compilatie haalt de compiler de benodigde onderdelen uit de bibliotheek.

List operator

Een operator in een programmeertaal die meerdere opdrachten achter elkaar accepteert, bijvoorbeeld print (in Perl):
print �a doublequoted string �, $var, �that was a variable called var', $num, � and a new line \n�;
De opdrachten worden gescheiden door een komma (,).

Listbox

Een lijst met strings waaruit de gebruiker een keus kan maken.

Logische operator

  • Logical operator
  • Logisch bewerkingsteken.
  • Logische bewerking
Ook wel Booleaanse operatoren genoemd. 'AND' ,'NOT' en 'OR' zijn logische operatoren die kunnen worden gebruikt in een zoekopdracht. Opsomming van logische operatoren:
  • Conjuction (AND).
  • Disjunction (OR).
  • Conditional (IF-THEN).
  • Negation (NOT).
  • Biconditional (IF-AND-ONLY-IF).

Lokale declaratie

Declaratie waarbij de variabele alleen bekend is binnen de module.

Long Integer

Een variabele die altijd een geheel getal is. Deze variabele is echter vier bytes groot. Het MSB is echter het tekenbit. Daarom kan een long integer een waarde aannemen tussen -2.147.483.648 en +2.147.483.647.

Loop

  • Lus
Geprogrammeerde herhaling.

Loosely typed

Eigenschap van een programmeertaal waarbij de programmeur de variabelen niet eerst hoeft te definiëren, bijvoorbeeld Perl. De programmeur hoeft bij het aanmaken van een variabele niet te vermelden of deze variabele bijvoorbeeld een string of een integer is.