Programmeren woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Programmeren woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Programmeren

Hardcoded

Hiervan is sprake wanneer er iets in een script/programma is gedefinieerd dat ook door middel van relatieve benamingen kan worden opgenomen. Een voorbeeld van een dergelijke benaming is een computernaam (in plaats van een DNS-naam), netwerkshare of een IP-adres. Maak in scripts en dergelijke zoveel mogelijk gebruik van systeemvariabelen of UNC-paden.

HelloWorld

Een eenvoudig (berucht) programma, dat slechts tot doel heeft de structuur en syntaxis van een programmeertaal en het proces van het compileren en uitvoeren te illustreren. Wanneer het programma wordt uitgevoerd, geeft het de tekst �Hello world!� op het beeldscherm.
Hello World! In Java.
Hello World! In Java.

Herhaling

  • Loop
Bij programmering is herhaling het herhaaldelijk doorlopen van een of meer statements of instructies.

Hierarchy

  • Hiërarchische structuur
Elke structuur of organisatie die klassen, ordes of rangen gebruikt om objecten te rangschikken.

Hogere programmeertaal

  • Procedurele programmeertaal
  • Derde generatie programmeertaal
Een programmeertaal waarvan de instructies in bijna-menselijke taal zijn geschreven, waardoor een programma gemakkelijker te leren en te begrijpen is. Enkele hogere programmeertalen zijn: FORTRAN, COBOL, BASIC, Pascal en Ada. Ze worden ook wel programmeertalen van de derde generatie genoemd.

Hooked vectors

Sommige programma's zijn met behulp van de interrupt vector tabel gekoppeld (hooked) aan een interrupt. Door een hooked vector te verplaatsen is het mogelijk om een interrupt naar een deel van een eigen programma te laten wijzen. Dit is de manier om bijvoorbeeld de keyboard interrupt af te vangen en er zelf mooie dingen mee te doen.