Programmeren woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Programmeren woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Programmeren

GAC

 • Global Assembly Cache
Centrale plaats voor assemblies, die overigens wel meerdere versies van dezelfde assembly kan bevatten. Alle assemblies die in de GAC staan zijn door alle applicaties te gebruiken. Wat je wilt voorkoemn is dat applicaties hun eigen lokale versies van een component gebruiken en die afzonderlijk in COM+ registreren.

GAME SDK

GAME Software Development Kit voor Windows 95. Met behulp van de Game SDK kunnen - in C++ - op redelijk eenvoudige manier professionele spellen geprogrammeerd worden.

Garbage collection

Letterlijk: vuilnis ophalen. Er zijn programmeertalen waarbij u zich niet hoeft te bekommeren om het vrijgeven van geheugen dat niet meer nodig is, dit werk wordt afgehandeld door een garbage collector, die niet meer benodigd geheugen en variabelen opruimt.

Garbage Collection Interval

De interval tussen het verwijderen van verlopen tombstones.

Garbage-collection-functie

Functie van een programmeertaal, dat er voor zorgt dat een thread met lage prioriteit op de achtergrond draait terwijl andere taken worden uitgevoerd. Deze bewaakt objecten en alle verwijzingen naar objecten en verwijdert deze wanneer ze niet langer worden gebruikt. Doordat een thread die op de achtergrond werkt dit proces bestuurd, kunnen andere threads ongestoord verder gaan.

GD Library

 • GD Bibliotheek
Een bibliotheek met klassen die in de programmeertaal C zijn geschreven. De bibliotheek wordt onder andere door PHP en Perl gebruikt voor het aanmaken en bewerken van foto's in bekende bestandsformaten (jpg, png en gif).
Met phpinfo() kan de webmaster zien dat de php de GD bibliotheek ondersteunt.
Met phpinfo() kan de webmaster zien dat de php de GD bibliotheek ondersteunt.

Gecompileerd versus geïnterpreteerd

Als een programma gecompileerd wordt door een compiler, dan wordt het geschreven programma in één keer vertaald tot uitvoerbaar programma (EXE). Wordt een programma geïnterpreteerd (door een interpreter) dan wordt het programma regel voor regel bekeken en elke regel wordt dan ook direct uitgevoerd. Er wordt geen uitvoerbaar programma gemaakt. Het nadeel is meestal dat dit langzamer is. Het voordeel is dat programma's snel getest kunnen worden en dat syntaxfouten onmiddellijk gesignaleerd worden.

Gegevenstype

 • Data-type
Algemene aanduiding voor het type van gegevens en objecten. Voorbeelden zijn standaardtypen zoals char, int en double, maar ook pointers naar deze typen. En verder alle door middel van de klassen zelf gedefinieerde typen.

Generics

 • Generic class
Een klassedefinitie kan eeen set typeparameters specificeren door na de klassenaam een lijst van typeparameters op te geven tussen angle brackets (groterdan- en kleinerdantekens). Een klassetype dat gedeclareerd om typeparameters aan te nemen, heet een generic class type. Ook struct-, interface- en delegatietypen kunnen generic zijn.

Geopende page

 • Opened page
Een bepaald celadres, waarvan de inhoud op dat moment in de desbetreffende Sense Amps is opgeslagen. Als na een benadering van deze page een andere page in een andere bank benaderd moet worden, kan de chipset de eerste page open houden of sluiten.

Gestructureerd programmeren

Rechtlijnige opbouw van de programmalogica op basis van de volgende structuren :
 • herhalingsstructuur
 • beslissingsstructuur
 • sequentiestructuur

Getalsysteem

Manier om getallen weer te geven, bijvoorbeeld: decimaal (tien-tallig), binair (twee-tallig) en hexadecimaal (zestientallig).

GGI

 • Grafische Gebruikers Interface
Synoniem voor het algemenere GUI. Het gezicht (lay-out) van een programma, wat een gebruiker ziet.

Glibc

Een verzameling runtime libraries voor UNIX, waar applicaties gebruik van kunnen maken. Glibc is de naam van de standaard bibliotheek.

Globale declaratie

Declaratie waarbij de variabele geldt voor het hele programma. Dergelijke variabelen worden meestal aan het begin van de source-code geplaatst, zodat de programmeur er een overzicht van heeft.

GLU

 • General Logic Unit
Programmeerbare universele schakeling.

GPF

 • General Protection Fault
Geheugenbeschermingsfout in Windows. Twee programma's proberen tegelijkertijd van hetzelfde deel van het geheugen gebruik te maken.