Programmeren woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Programmeren woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Programmeren

False

  • Onwaar
  • Niet waar
Booleaanse waarde, waarmee wordt aangegeven dat een bepaalde statement niet waar is.

Far virtual method tables

Far virtual methods zijn procedures die niet fysiek aanwezig zijn in de code van een programma, maar in DLL's.

Filehandle

Functie in een programmeertaal waarmee een programma interactief informatie kan krijgen van bestanden, console input, socket connecties, etc. Een voorbeeld hiervan in Perl is .

Flowchart

  • Stroomschema
Ontwerptool voor het weergeven van de logica van een programma.
Voorbeeld van een flowchart.
Voorbeeld van een flowchart.

Flowdiagram

Stroomschema gebruikt om een bedrijfsproces of computerprogramma uit te beelden.

Flowsheets

  • Stroomschema's
Een verzameling van symbolen, die symbolisch de doorloop van een programma verduidelijken. Een goede flowsheet is onafhankelijk van de gebruikte programmeertaal. Indien men netjes programmeert, moet men beginnen met het opstellen van een flowdiagram. Meestal gebeurt het achteraf (of helemaal niet). In goed Nederlands heten flowsheets stroomdiagrammen.

FOR-NEXT lusjes

Een constructie uit een programma waarmee hetzelfde stukje programmacode meerdere keren uitgevoerd kan worden, maar dan met andere waarden.

Formatted entry field

Een invoerveld waarbij het programma een bepaald invoerformaat afdwingt. Zo kan men de gebruiker dwingen een datum of een tijd in het juiste formaat in te voeren. De programmeur specificeert dus eigenlijk hoe de invoer eruit moet zien.

Function Call

Een instructie in een programma dat een functie activeert (aanroept). MAPIReadMail is een voorbeeld van een MAPI funciton call.