Programmeren woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Programmeren woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Programmeren

Embedded SQL

SQL-instructies ingebouwd in algemene programmeertalen zoals C, Pascal en Cobol.

Empowered Engineering

Een strategie van Hewlett Packard die beoogt de ontwikkelaars van de vereiste gereedschappen te voorzien om hun werk zo efficiënt mogelijk te kunnen uitvoeren.

Encapsulation

 • Inkapseling
 • Information hiding
Het ideen van het verbergen van gegevens binnen een object, waardoor ze voor alles, behalve voor de methoden van dat object zelf, niet beschikbaar zijn. Inkapseling heeft ook betrekking op de implementatie van de methoden zelf. Dit etekent dat de details van de inwendige werking van een object allen beschikbaar zijn voor het object zelf. Een inkapseling in klassen zorgt ervoor dat deze minder afhankelijk is, wat leidt tot een beter ontwerp.

Enterprise Services

 • Component Services
 • COM+
Een verzameling diensten die nuttig kan zijn bij het maken van bedrijfsapplicaties. Binnen bedrijven worden hoge eisen gesteld aan de betrouwbaarheid van de applicatie. Je kunt hierbij denken aan ondersteuning voor transacties, betrouwbare communicatie tussen machines op basis van MSMQ, (rol gebasseerde) beveiliging, en instantiebeheer zoals application pooling en application recycling.

Enumeratie

 • Opsomming
Een enumeratie is een lijst van waardes die stuk voor stuk worden genoemd, bijvoorbeeld maanden (januarie, februarie, maart, april´┐Ż).

Enumeration

 • Genummerde opsomming
Opsomming van een lijst.

EPROM

 • Erasable Programmer
Apparaat om PROM's, EPROM's of EEPROM's te programmeren.

Equality operator

Een functie in een programmeertaal om van twee waarden te bekijken of deze gelijk zijn. Wanneer dit het geval is, zal het resultaat waar zijn. Bij Perl is de equality operator ==.

Escape code language

Programmeertaal waarbin gebruik wordt gemaakt van de Escape-toets, waarachter vervolgens commando's en codes volgen. Een bekende escape code language is PCL (Printer Command Language) dat ontikkeld is door HP voor printers.

Escaping

Het veranderen van de betekenis van een speciaal karakter in een programmeertaal. Bij Perl wordt het teken \ gebruikt voor escaping; dit teken verandert de waarde van datgene wat erachter komt. Wanneer er in een regel bijvoorbeeld \n staat, betekent dit dat de daarop volgende karakters op een nieuwe regel komen te staan. Een ander voorbeeld is:
print "the MS-DOS path is \"c:\\scripts\\\""levert het resultaat:
the MS-DOS path is "c:\scripts\"

Escrow

De naam "escrow" is afkomstig van de Angelsaksische term voor broncodedeponering. Escrow is het bij een Escrow Agent deponeren van de broncode van software, met de daarbij behorende documentatie en relevante informatie. Dit gebeurt op basis van een Escrow-overeenkomst. Deze overeenkomst schept de voorwaarden waaronder de broncode van de software aan de gebruiker ter beschikking kan worden gesteld.

Event

 • Gebeurtenis
Een event is een lid dat een klasse of object in staat stelt een bericht af te geven. Een event refereert aan een delegate met event handlers. Een event handler voert bepaalde acties uit als een bepaald event voorkomt.

Event handler

De opdrachten die uitgevoerd worden als een bepaalde gebeurtenis (event) plaatsvindt.

Event-driven programming

Programmeren met het oog op het opvangen van events (gebeurtenissen).

Exception

 • Uitzondering
Een object dat informatie geeft over een programmafout. Een exception wordt opgegooid om aan te geven dat er een fout is ontstaan.

Exception handling

Exceptions zijn letterlijk uitzonderingen. In dit verband moet gedacht worden aan handelingen die niet toegestaan zijn (zoals delen door nul) of die bijzondere situaties aanduiden. De exeception handler is de code die wordt aangeroepen als zo'n toestand (exception) optreedt.

Executie

Het uitvoeren van een instructie.

Execution time

Tijd die benodigd is voor de uitvoering van een instructie.

Expressie

 • Expression
 • Uitdrukking
Algemene naam voor een rekenkundige of logische uitdrukking, opgebouwd uit operanden (waarden) en operatoren. DE waarden kunnen afkomstig zijn van een variabele, object of methode.

Expression

Wiskundige of in een scripttaal geschreven instructie die een scène automatiseert, bijvoorbeeld een figuur altijd naar het licht laat kijken.