Programmeren woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Programmeren woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Programmeren

Databaseprogrammeertaal

Met een databaseprogrammeertaal kan een programma worden geschreven dat specifiek voor een bepaalde database werkt. Zo'n programma bevat specifieke instructies waarmee gegevens in een database bewerkt kunnen worden. De meeste databaseprogramma's, zoals Microsoft Access, dBASE, File Maker Pro enFoxPro, en hebben een eigen programmeertaal.

DAX

Programmeeromgeving.

dcor

  • Destructor
De destructor wordt aangeroepen wanneer het object wordt opgeruimd, bijvoorbeeld bij een lokaal object aan het einde van het blok waarin het werd gemaakt. De default destructor die daarbij door de compiler wordt ingezet, doet niets, maar kan worden vervangen door een eigen destructor, die bijvoorbeeld een melding naar een logbestand zou kunnen schrijven. De destructor heet hetzelfde als de klasse zelf, maar wordt voorafgegaan door een tilde (~). Een destructor kan worden gebruikt om bijvoorbeeld bepaalde opruimwerkzaamheden uit te voeren, geheugen weer vrij te maken of andere nuttige dingen te doen.

DCR

  • Dynamic Component Resource
Bestand met attributen (bitmaps, icons) voor Delphi.

Debugger

Hulpprogramma om fouten uit programmatuur te halen. Programma ter ondersteuning van het zoeken van een fout in een ander programma. Een debugger biedt de programmeur hulp bij de stapsgewijze afwerking van een programma, het controleren van gegevens en het testen van voorwaarden.

Debugging

Het verwijderen van fouten uit programma's.

Declaratie

De definitie van de naam en het type van een variabele binnen een programma.

Decoder

De decoder-eenheid is een belangrijk onderdeel dat de complexe machinetaal vertaalt - of eigenlijk: openbreekt - in eenvoudige deeltaken (micro-ops).

Delagate

Een delegate is een object met referenties naar methoden en heeft een parameterlijst en returntype. Delegates maken het mogelijk om methoden als entiteiten te behandelen die kunnen worden toegegewezen aan variabelen en meegegeven als parameters. Een delegate werkt alleen met methoden waarvan het resultaat en de parameters overeenkomen met het type en parameters van de delegate.

Deling door nul

Een veelvoorkomende foutmelding. De oorzaak is vaak onduidelijk: een programmeerfout, een fout in het geheugenbeheer of een conflict tussen twee programma's.

Dereferencing

De waarde ophalen van de variabele waar een pointer naartoe wijst.

Diagram segmenteren

Het in verschillende objecten omzetten van een diagram. De gesegmenteerde objecten kunnen als gewone objecten bewerkt worden.

Diagrameditor

Modus waarin een diagram bewerkt of gemaakt kan worden.

Diagramvenster

Het venster dat hoort bij een diagramobject.

DIG64

  • Developers Interface Guide 64
Een initiatief van de belangrijkste hardware- en softwareleveranciers. Deze leveranciers hebben richtlijnen geformuleerd voor ontwerpers van de 64-bits architectuur, met de bedoeling zoveel mogelijk compabiliteit en interoperabiliteit te garanderen.

DLL Hell

Bekend probleem onder Windows. Kort komt dit erop neer dat een willekeurige applicatie tijdens het installeren een systeem-DLL in de systeemomgeving kan vervangen. Het is dan te hopen dat deze nieuwe DLL alles bevat dat de nu overschreven versie ook in zich had plus de zaken die de nieuwe applicatie nodig heeft. Hierna is meestal een herstart van het systeem nodig. En dan maar hopen dat alles het nog doet. De nieuwe applicatie waarschijnlijk wel, maar of alle andere applicaties het dan nog doen is de vraag.

DNA

  • Distributed interNet Applications
Toepassingsarchitectuur gebaseerd op ActiveX (Microsoft).

DSDM

  • Dynamic System Development Method
Systeemontwikkelingsmethode waarbij in opeenvolgende iteraties iedere keer een deel van het toekomstige informatiesysteem wordt opgeleverd. In een volgende iteratie kan een reeds gerealiseerd deel worden uitgebreid of aangepast. Een kenmerk van DSDM is de sterke gebruikersbetrokkenheid, waardoor producten opgeleverd kunnen worden die beantwoorden aan de behoeften van de gebruikers. DSDM is een vorm van RAD: Rapid Application Development.

Dynamische type-cast

Typecasting is het omzetten van een bepaald type variabele (bijvoorbeeld een Integer) naar een ander type (bijvoorbeeld een floating Point getal). Bij dynamische typecasting gebeurt dat automatisch, op basis van de waarde die naar een variabele wordt geschreven.