Programmeren woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Programmeren woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Programmeren

Benoemde sluis

  • Named Pipe
Een named pipe is een bestand dat als een pipe functioneert. Je plaatst iets in het bestand en het komt er aan de andere kant weer uit. Dus wordt het een FIFO genoemd (First-In-First-Out): het eerste wat je in de pipe plaatst, is het eerste wat er aan de andere kant weer uitkomt.

Block

  • Blok
De code of instructies die tussen accolades staan.

Block

Het gebied (de code) tussen twee accolades in een programmeertaal, bijvoorbeeld Perl.

BNF

  • Backus-Naur form
Notatievorm gebruikt om de syntaxis van programmeertalen te beschrijven. BNF werd in de jaren 60 ontwikkeld door John Backus en Peter Naur.

Booleaanse Algebra

  • Boolse logica
  • Boolean expression
Rekenmethode met AND, OR en NOT en is gebaseerd op de logicatheorie van George Boole. De uitkomst is true (waar) of false (niet waar). Booleaanse algebra wordt vaak gebruikt om een keuze te maken met behulp van een conditioneel statement.

Boolean

Programmavariabele die de waarde true of false (waar of niet waar) kan hebben. Verwijst naar de logicatheorie van George Boole.

BPEL

  • Business, Process Execution Language
Een taal om bedrijfsprocessen te automatiseren. In deze taal kunnen we bedrijfsprocessen als programma's formuleren. Er zijn veel producten op de makrt die in staat zijn deze Bpel-programma's te verwerken, de zogenaamde Bpel-engines.

Bpel-engines

  • Orchestration engines
Programma die in staat is om Bpel-programma's te verwerken. Deze engines zijn in staat om duizenden instanties van hetzelfde programma te draaien. Een instantie van het Bpel-programma 'betaal-facturen' is bijvoorbeeld het betalen van factuur 1234.

Bron

De onzichtbare serie programmacodes die het uiteindelijke zichtbare resultaat bepalen.

Bronbestand

  • Source file
Bevat de instructies van een programmeertaal. Van dit bestand kan de compiler een object maken, dat weer door een linker (samen met andere objecten en bibliotheken) kan worden samengevoegd tot een uitvoerbaar programma.

Broncode

  • Source code
De vorm van een computerprogramma die gelezen kan worden. Hierin staan de programmaregels zoals ze door een programmeur ingevoerd zijn. De broncode wordt door een speciaal programma omgezet in machinetaal, waardoor het programma door een computer uitgevoerd kan worden. Zonder deze code kan een programma niet gewijzigd worden. Vaak zijn aan deze broncode de auteursrechten verbonden.

Brute Force

Een primitieve programmeerstijl, waarbij de programmeur vertrouwt op het procesvermogen van de computer in plaats van op zijn eigen inzicht om een probleem op te lossen.

Byte

  • Binary Element String
Een variabele die maar één byte groot is en dus waarden tussen 0 en 255 kan aannemen. De combinatie van enen en nullen van acht datalijnen vormen een byte met data.