Programmeertaal woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Programmeertaal woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Programmeertalen

SALT

 • Script Application Language for Telix
Scripttaal gebruikt in Telix communicatiepakket.

Scriptingtaal

Een taal die bij een programma wordt geleverd om bepaalde handelingen automatisch te laten verrichten. Voorbeelden van dergelijke talen zijn: macro's in WordPerfect, VBA (Visual Basic for Applications) voor Microsoft Office producten en AppleScript voor Macintosh computers. Voordelen scriptingtalen:
 1. Met een scriptingtaal kun je gemakkelijk miniprogramma's schrijven om bepaalde taken in een programma te automatiseren.
 2. Scriptingtalen zijn meestal gemakkelijker te leren dan programmeertalen zoals C++.
Nadelen scriptingtalen:
 1. Scritpingtalen zijn alleen door 1 bepaald programma te gebruiken. Indien je een programma maakt voor Microsoft Excel, is deze ook alleen maar door Excel te gebruiken.
 2. In de wereld van de ICT is er weinig vraag naar scriptingtaal specialisten, hoewel sommige bedrijven vaak wel iemand inhuren voor het maken van macro's. De kennis is te specialistisch en het is maar de vraag of het bedrijf met hetzelfde programma werkt of het speciaal wil aanschaffen.
 3. Scriptingtalen kunnen minder dan gewone programmeertalen. Je kunt geen programma schrijven dat meer kan dan het oorspronkelijke pakket. In Word kun je bijvoorbeeld geen programma ontwikkelen dat het mogelijk maakt om 3D-omgevingen te maken.

SGML

 • Standard Generalized Markup Language
Standaardtaal om tekstinformatie te formatteren ontwikkeld in 1969 bij IBM door Charles Goldfarb, Edward Mosher en Raymond Lorie. De moeder der meta-talen. Een zeer flexibele werktuig om documenten mee te structureren. Het is een zeer complex systeem om documenten in te schrijven. SGML maakt 'full text retrieval' mogelijk. Een document dat in SGML is gecodeerd, lijkt wel een beetje op een database. Er bestaat zelfs een met SQL vergelijkbare opvraagtaal voor SGML-documenten. SGML is platform-onafhankelijk en biedt mogelijkheid tot het opzoeken van teksten in database-vorm. SGML is een taal ter beschrijving van de structuur van documenten. Dit gebeurt met behulp van zogenaamde tags, waarmee elementen in het document wroden geïdentificeerd. Een SGML-document heeft vier aspecten:
 1. De structuur.
 2. De stijl.
 3. De formattering.
 4. De inhoud.

SHTML

 • Server parsed HTML
 • SSI.
 • Server Side Includes
Dit betekent dat de server eerst het document doorloopt ('parsed'), de shtml-codes vervangt door datgene wat er moet komen te staan, en het document daarna pas doorgeeft aan het Internet. De codes staan dan ook voor de zekerheid tussen commentaar-tags, alhoewel je de codes zelf nooit zal zien, omdat alle codes vervangen worden door de server als je het bestand opvraagt. Deze methode wordt ook wel SSI (Server Side Includes) genoemd. Het hangt van de provider af of dit werkt. Als het niet werkt met de extensie .htm of .html, probeer dan eens de extensie .shtml. Bovendien kan het voorkomen dat niet alle commando's ondersteund worden!

Simula67

De eerste objectgeoriënteerde programmeertaal, Simula67 is ontwikkeld in 1967.

SmallTalk

Een programmeertaal die ervoor gezorgd heeft dat objectgeoriënteerd programmeren populair is geworden. Smalltalk was lange tijd de meest populaire objectgeoriënteerde taal in het onderwijs en bedrijfsleven. Smalltalk ontstond in 1976 bij Xerox en had een eerste definitie in 1980. Belangrijke kenmerken van Smalltalk zijn 'garbage collection' en de afwezigheid van 'type checking'. Andere objectgeoriënteerde talen zijn C++, Eiffel en Java.

SMIL

 • Synchronized Multimedia Integration Language
Met SMIL moeten zelfs leken ingewikkelde multimediale presentaties op het web kunnen plaatsen. SMIL, gebaseerd op de Extensible Markup Language (XML, een uitbreiding op HTML), maakt het mogelijk dat mensen zonder programmeerkennis met behulp van een eenvoudige tekstverwerker multimediale presentaties kunnen maken. De sterkte van SMIL is gelegen in het feit dat de meeste kracht is samengebald in twee tags, parallel en opeenvolgend. Mediabestanden worden niet ingebed in SMIL, maar worden gelinkt als URL. Daardoor kunnen mediabestanden voor meerdere doeleinden worden gebruikt en zelfs op andere servers worden opgeslagen.
Hello World in SMIL.
Hello World in SMIL.

SNOBOL

 • String Oriented Symbolic Language
Programmeertaal ontwikkeld in 1962 door Bell Laboratories voor de verwerking van tekenreeksen.
Hello World in SNOBOL.
Hello World in SNOBOL.

SOM

 • IBM System Object Model
Programmeertaal van IBM om verschillende objecten met elkaar te laten communiceren en eigenschappen van elkaar te overerven.

SpeechML

Een op XML gebaseerde taal om spraakherkenning via internet mogelijk te maken. XML (Extensible Markup Language) is de metataal zoals die door het World Wide Web Consortium is voorgesteld. In de voorstellen zijn ook richtlijnen voor spraakherkenning opgenomen. Met SpeechML hoopt IBM een standaard te creëren voor website-ontwikkelaars zodat via spraak over het web kan worden gesurft. Hiermee wordt het dan gemakkelijker om bijvoorbeeld vanuit de auto of via mobiele telefoons het net op te gaan.

SQL

 • Structured Query Language
Een database-subtaal om gegevens in een relationele database op te vragen en bij te werken, en om de database te beheren. Hoewel het geen programmeertaal als C en Pascal is, kan SQL worden gebruikt om interactieve opvraagverzoeken (queries) te formuleren; SQL kan ook in een applicatie zijn opgenomen als instructie om gegevens te manipuleren. De SQL-standaard bevat ook onderdelen om gegevens te definiëren, wijzigen, besturen en beveiligen.